Kansanvalistusseura toteutti vuosina 2015–2016 mediakoulutushankkeen Palestiinassa. Aikuiskoulutushanke Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassaon oli suunnattu Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille.

Hankkeen tavoite oli lisätä paikallisten media-alan ammattilaisten ammattitaitoa sekä lisätä laajemman kohderyhmän ymmärrystä median toimintatavoista. Lisäksi hanke tarjosi eri aloilla työskenteleville palestiinalaisille välineitä tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa alueen tapahtumista.

Rahoitus tuli ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista. KVS oli ainoa vuonna 2015 kehitysyhteistyötukea Palestiinalaisalueelle saanut järjestö.

Hankkeen vapaaehtoinen Päivi Korpela opettaa kuvankäsittelyä Birzeitissa syksyllä 2015. Kuva: Petri Kangas

Birzeitin yliopisto ja Tampereen yliopisto yhteistyökumppaneina

Yhteistyökumppani Palestiinassa oli Birzeitin yliopiston viestinnän täydennyskoulutuslaitos Media Development Center (MDC). MDC on muun muassa laatinut alueelle toimittajien eettistä ohjeistusta ja vastaa kansallisen mediastrategian luomisesta.

Suomessa hankkeen yhteistyökumppanina toimi Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Kouluttajiksi lähti Kansanvalistusseuran henkilöstöä, edistyneitä tiedotusopin opiskelijoita, muita media-alan perus- tai jatko-opiskelijoita sekä jo työelämään siirtyneitä vapaaehtoisia.

Kouluttajat osallistuivat myös journalististen sisältöjen tuottamiseen Israelin–Palestiinan -kysymyksestä KVS:n omiin julkaisuihin sekä muihin suomalaisiin ja eurooppalaisiin medioihin. Samalla suomalaisten tuntemus alueesta lisääntyi.

Koulutukseen kuului sekä teoriaa että työpajoja

Hanke koostui kahdesta osasta: toimitetusta mediaopas-tietopaketista ja sen verkkosivustoversiosta sekä käytännön luento- ja työpajamuotoisista koulutuksista Palestiinalaisalueilla.

Kaikille avoin interaktiivinen mediaopassivusto julkaistiin kahdella kielellä (englanti, arabia) huhtikuussa 2016.

Käytännön työpajoja järjestetään Birzeitin yliopiston yhteydessä toimivan MDC:n tiloissa, Bethlehemin yliopistossa, sekä Jeninin amerikkalaisessa yliopistossa. Niissä syvennetään käytännönläheisesten tehtävien avulla opiskelijoiden medialukutaitoa, sosiaalisen median ja markkinoinnin työkalujen hyödyntämistä viestinnässä ja journalismin eettisiä kysymyksiä.

 

Mediaoppaan julkaisu uutisoitiin Helsingin Sanomissa.

Hankkeen koulutusjaksojen ajankohdat ja toteutuspaikat olivat:

16.11. – 5.12. 2015 Birzeit (Ramallah)
7.–24.3. 2016 Betlehem
9.–28.4. 2016 Birzeit (Ramallah)
1.–19.8. 2016 Betlehem
5.–24.11. 2016 Jenin

 

Hankkeen vapaaehtoinen Markus Viljasalo kouluttaa sosiaalisen median markkinointia Birzeitissä syksyllä 2015. Kuva: Petri Kangas

Hankkeen taustaa: Palestiinan mediasektori kehittyy nopeasti

Vuosikymmeniä jatkunut Israelin-Palestiinan konflikti ja palestiinalaisten eritystila tekee alueen journalistien työstä haastavaa.

Esimerkiksi tiedotusvälineiden riippumattomuutta kuvaava lehdistönvapausindeksi, World Press Freedom Index (2016), sijoittaa Palestiinan sijalle 132 ja Israelin sijalle 101. Vaikka monessa tapauksessa suoranaisesta sensuurista ei voidakaan puhua, itsesensuuri on yleinen ilmiö, ja journalistien itsesäätelyohjeistus on puutteellinen.

Palestiinan mediayhteiskunta on vielä kehitysvaiheessa. Paikalliset journalistit joutuvat kilpailemaan huomiosta sekä paikallisten kansalaisten ja viranomaisten että kansainvälisen median ja ulkomaalaisten aktivistien kanssa.

Sosiaalisen median ja muunkin digitaalisen median käyttö tiedon jakamiseen ja kansalaistoiminnan edistämiseen on lisääntynyt alueella viime vuosina hyvin nopeasti. Sama muutos näkyy ympäri maailman, mutta sen tuomat haasteet korostuvat alueilla, joissa ei ole pitkiä perinteitä journalismin ohjeista ja ammattikunnan etiikasta.

Paikalliset media-alan ammattilaiset haluavat pysyä mukana teknisessä kehityksessä. Tietotaitoa esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksista kaivataan paljon. Lisäksi järjestöissä ja julkisella sektorilla pohditaan perinteisen ja uuden median mahdollisuuksia kansalaisten informoinnissa.

Kansanvalistusseuran hanketiimi suunnittelee ja rakentaa koulutusohjelman sisältöjä tiiviissä yhteistyössä Birzeitin yliopiston sekä useiden paikallisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.


Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori: Karoliina Knuuti, etunimi.sukunimi(a)kvs.fi

Hanke mediassa

Hanke KVS:n kustantamassa mediassa

Soulissa:

Elm Magazinessa:

EAEA-uutisissa

 

Takaisin