Aikuiskasvatuksen uusin numero esittelee aikuiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä

Aikuiskasvatus-lehden uusin numero on kattava tietopaketti aikuiskasvatuksen tutkijoille ja opiskelijoille. Se esittelee tutkimusmenetelmien uusia suuntauksia ja niiden soveltamista aikuisoppimisen tutkimuksessa.

Heli Mutasen ja Päivi Siivosen artikkeli tarkastelee nuorten aikuisten toimijuuden ja identiteetin rakentumista työpajoissa. Työpajoissa olevia, marginalisoituneessa asemassa olevia nuoria aikuisia ympäröi yhteiskunnallinen huoli- ja syrjäytymispuhe. Samanaikaisesti he kuitenkin ovat aktiivisia identiteettinsä ja toimijuutensa rakentajia. Kertomuksia toimijuudesta tutkijat purkavat narratiivisen positiointianalyysin metodilla.

– Narratiivisen positiointianalyysin avulla on mahdollista tavoittaa monipuolisia ja syvälle luotaavia tulkintoja aineistosta, jossa kertomukset ovat pieniä tilanteisia ja vuorovaikutuksessa kehkeytyviä kertomuksia menneistä ja nykyisistä tapahtumista ja tulevaisuuteen suuntaavista toiveista ja haaveista, Mutanen ja Siivonen kirjoittavat.

Hanna Vilkan ja Hanna Ylöstalon narratiivisia menetelmiä kriittiseen toimintatutkimukseen yhdistävä metodi tarjoaa välineitä työpaikkojen sukupuolten väliseen tasa-arvon kehittämistyöhön.

– Eläytymismenetelmä ja valmistava tarina pysäytettynä kertomuksena tekevät mahdolliseksi hankaliksi koettujen, vastustusta kohtaavien tasa-arvoaiheiden käsittelyn työpaikalla. Niiden avulla työntekijä voi tarkastella tasa-arvoa ikään kuin roolin suojista, tutkijat kirjoittavat.

Lehden puheenvuorokokoelma esittelee aikuiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä eri näkökulmista.

Aikuiskasvatuksen voit ostaa KVS-kaupasta tai tilata kotiisi Kulttikiskasta.

Lisätietoja: toimituspäällikkö Helka Repo, 040 759 4532, helka.repo(a)kvs.fi

 

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone