Aikuiskasvatus palkitsi opiskelijoita

Aikuiskasvatus-lehti on jakanut ensimmäistä kertaa opiskelijastipendejä aikuiskasvatuksen opiskelijoille.

Opiskelijastipendin saivat ansiokkaasta opinnäytetyöstä Jenni Ovaska (Helsingin yliopisto) ja Heidi Ponsiluoma (Turun yliopisto) sekä Arla Aittamaa yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan.

Jenni Ovaskan opinnäytetyötä kiiteltiin muun muassa ansiokkaasta kasvatus-, yhteiskunta- ja viestintäteoreettisten lähestymistapojen yhdistämisestä: "Jenni Ovaskan pro gradu -työssä tarkastellaan kuvauksia ammatillisten opintojen keskeyttämisestä ja keskeyttäjistä 2000-luvun sanomalehtikirjoituksissa. Lähtökohtana työssä on tarkastella, mihin ajoittain voimallinen syrjäytymisuutisointi mediassa keskittää katseemme ja mite se suuntaa keskeyttämisen ilmiön tulkintoja. Monipuolinen ja laaja-alainen kirjallisuuteen perehtyneisyys tulevat hyvin esille. Työ on tasaisen vahva, kokonaisuutena linjakas ja hienosti viimeistelty."

Heidi Ponsiluoman opinnäytetyössä valitsijoihin teki vaikutuksen niin ikään ansiokas, korkeimmalla arvosanalla arvioitu opinnäytetyö. "Heidi Ponsiluoman ansiokas opinnäytetyö tarkastelee opiskelijoiden tietokäsityksiä ja niiden yhteyttä heidän käsityksiinsä tutkimuksesta ja teoriasta. Tutkimuksessa löydettiin yhteys näiden välille ja kehitettiin erlaisia malleja, miten käsitykset tutkimuksesta ja tiedosta ovat liitoksissa toisiinsa. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että kaikki opiskelijat eivät opi tieteellisen ajattelun taitoja opintojensa aikana riittävän hyvin", raati totesi.

Arla Aittamaan yhteiskunnallinen aktiivisuus erityisesti työskentelystä turvapaikanhakijoiden kanssa oli hänen palkitseminsensa taustalla. "Aittamaa on työskennellyt syksystä lähtien vapaa-ehtoisena vastaanottokeskuksessa Joensuussa. Siellä hän on ollut tutustuttamassa turvapaikanhakijoita ympäröivään yhteiskuntaan ja osallistunut uusien toimintamuotojen kehittelyyn. Näitä ovat esimerkiksi Academic Café, joka esitteli yliopistoa ja tarjolla olevia kansainvälisiä opinto-ohjelmia turvapaikanhakijoille."

Palkintoperustelut ovat luettavissa kokonaisuudessaan uudesta Aikuiskasvatus-lehdestä.

Opiskelijastipendin palkintona on Aikuiskasvatus-lehden vuosikerta ja kunniakirja. Opiskeljat palkittiin Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Jyväskylässä helmikuussa. Opiskelijastipendit jakoi Aikuiskasvatus-lehden julkaisijat Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS.

Onnittelut palkituille!

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone