Aikuiskasvatus: Sivistysjärjestöt kaipaavat politiikkaa kouluihin

Uusimmassa Aikuiskasvatus-lehdessä (1/2013) pohditaan, mitä tapahtui kansanvallalle ja vaikuttamiselle.

Suomalaiset sivistysjärjestöt huomauttavat lehden puheenvuoroissa, että peruskoulun nykyinen demokratiakasvatus ei kannusta lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Poliittisen tiedon ja toiminnan välillä vallitsee kuilu, joka näkyy myöhemmällä iällä poliittisen kiinnostuksen vähäisyytenä. Epäluottamus valtaapitäviä kohtaan ulottuu usein yli sukupolvien.

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajana vuosina 2003–2006 työskennelleen Seppo Niemelän mukaan suurin ongelma on kansalaisena toimimisen osaamisessa.

– On sanottu, että kokonaisuutena Suomen nuorilla on syrjäytyneiden asenteet. Kansalaisidentiteetti ja omaehtoinen toimintakyky ovat heikkoja.

« Ajankohtaista
Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone