Aikuiskouluttajien Eurooppa-kurssi järjestetään taas ensi vuonna!

AE-PRO-hankkeen neljäs kokous järjestettiin Portugalin Lissabonissa 26.–27. marraskuuta. Hankekokouksessa partnerit arvioivat tänä vuonna järjestettyä ’European e-training for Adult Educators’ -kurssia ja suunnittelivat tulevaa.

Kahden kokouspäivän aikana hankepartnerit vaihtoivat kokemuksiaan verkkoluentojen järjestämisestä.

Euroopan aikuiskoulutusjärjestön (EAEA) koordinoiman AE-PRO-hankkeen tavoitteena on luoda oppimisalusta aikuiskouluttajille ja tarjota heille täydennyskoulutusta eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja aikuiskoulutuspolitiikasta. Kansanvalistusseura huolehtii hankkeen viestinnästä.

Ensimmäinen AE-PRO-verkkokoulutus toteutettiin touko-joulukuussa 2015. Tuona aikana yli 5300 eurooppalaista aikuiskoulutuksen ammattilaista rekisteröityi opetusalustan käyttäjäksi. Tämä osoittaa, että Euroopan laajuiselle aikuiskoulutuksen opetusalustalle on kysyntää.

Verkkokoulutuksen viimeinen luento järjestetään opetusalustalla 15.12. klo 12 Suomen aikaa.

AE-PRO-hanke päättyy vuoden 2016 lopussa. Ensi vuonna hankekumppanit suunnittelevat järjestävänsä vielä toisen verkkokoulutuksen. Sen raamit luotiin Lissabonin hankekokouksessa, mutta sisällöstä ja rakenteesta päätetään tammikuussa, kun suurin osa hankekumppaneista kokoontuu Brysseliin.

Seuraava verkkokoulutus alkaa keväällä 2016. Lisätietoa seuraa tammi-helmikuussa.

Kuvat: Flemming Gjedde, Aura Vuorenrinne

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone