100 askelta Suomen tulevaisuuteen on Kansanvalistusseuran hanke Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuoden kunniaksi. Hankkeessa etsitään ja suunnitellaan yhdessä keinoja siihen, miten Suomi menestyy seuraavatkin sata vuotta muuttuvassa maailmassa.

KVS:n Suomi100 -hanke 100 askelta Suomen tulevaisuuteen käynnistyi seminaarilla, jossa Ilkka Halavan ja Lauri Tuomen alustusten saattelemina johdateltiin osallistujat tulevien kansalaiskeskustelujen aiheiden pariin. Paikalla oli reilu kaksikymmentä kansalais- ja työväenopistojen edustajaa ympäri Suomen.

Tulevaisuuden Suomen teemoihin tutustumisen jälkeen opeteltiin käytännössä World Cafe - deliberatiivisen keskustelun käytänteitä, jolloin mielenkiintoisen keskustelun siivittämä ymmärrettiin myös itse menetelmää, jolla ideoita paremman Suomen eteen kerätään. Hanke on ensimmäinen kerta, kun Suomessa käydään näin laajaa ja pitkälle tulevaisuuteen menevää keskustelua.

100 askelta Suomen tulevaisuuteen –hanke on kolmivaiheinen. Juhlavuoden keväällä toteutetaan kansalaiskeskustelut yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla yhteistyössä opistojen kanssa. Tämän jälkeen kaikilla on mahdollisuus jatkaa keskustelua ja ideointia hankkeen verkkosivuilla.Kolmannessa vaiheessa ideat ja ratkaisut luovutetaan kansalaiskeskustelujen paikkakuntien nuorille, jotka jatkojalostavat niitä omannäköisikeen. Kunkin paikkakunnan nuoret päättävät itse toteutustavan. Heidän ratkaisunsa parempaan Suomeen saatetaan nähdä esimerkiksi taidenäyttelyn, näytelmän, paneelin tai osallistavan työpajan keinoin.

Jotta keskustelusta ja ideoinnista edettäisiin vaikuttavuuteen, keskusteluissa heränneitä ajatuksia ja ideoita viedään eteenpäin suuremmalle yleisölle jatkokeskustelun ja -toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Keskustelun aineksia voidaan jatkojalostaa ja edetä konkreettisiin toimiin esimerkiksi kuntatasolla tai yhteistyökumppanina olevan tahon kanssa.

100 askelta Suomen tulevaisuuteen on Kansanvalistusseuran hanke Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuoden kunniaksi yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian juhlavuoden sihteeristön ja Kansalaisopistojen liiton kanssa.

Lisätiedot: projektisuunnittelija Anne Tastula, 050 152 3830, anne.tastula(a)kvs.fi
Juttu hankkeen aloitusseminaarista Soulissa.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone