EAEA palkitsi aikuiskoulutushankkeita

Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA on jälleen palkinnut aikuiskoulutuksen innovaatioita levittäviä hankkeita. Tänä vuonna EAEA Grundtvig Award -palkinto jaettiin pakolaisten arkea ja aikuiskouluttautumismahdollisuuksia parantaville hankkeille. Palkinto jaettiin kolmessa kategoriassa: kansainväliselle, eurooppalaiselle ja kansallisella tasolla toteutettavalle hankkeelle.

Kansainvälisessä sarjassa voiton vei egyptiläinen hanke St. Andrew’s Refugee Services (StARS), joka tarjoaa aikuis- ja varhaiskasvatusta, psykologin palveluita ja lakipalveluita pakolaisille. Kielikursseja, atk-taitoja ja ammattilisen kehittymisen kursseja tarjoava hanke pyrkii paitsi tukemaan pakolaisten ja maahanmuuttajien kouluttautumista, myös tuomaan pakolaiset ja työnantajat yhteen.

Eurooppalaisten hankkeiden sarjan voittaja, saksalaisen VHS Cham -järjestön TLC Pack -hanke pyrkii tukemaan erityisesti hoitoalalla työskenteleviä tai alalle pyrkiviä maahanmuuttajia kehittämällä heidän kielitaitoa ja kulttuurien välisiä taitojaan.

Kansallisella tasolla toteutettavista hankkeista voiton vei ukrainalainen the Integration and Development Center for Information and Research (IDCIR) -järjestön hanke. "From Destruction to Creation. Ways of Reconciliation in the Ukrainian Society" -hanke tukee avointa vuoropuhelua erittyisesti Krimin alueen siäisten pakolaisten ja paikallisten asukkaiden välillä. Hankkeessa kannustetaan alueelliseen kansalaisaktiivisuuteen kulttuurienvälisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Voittajat julistettiin EAEA:n vuosikokouksen yhteydessä Brysselissä, 28. kesäkuuta.

EAEA Grundtvig Award -palkintoa on jaettu vuodesta 2003 lähtien. Palkinto jaetaan vuosittain aikuiskoulutuksen innovaatioille ja hankkeille, joissa kehitetään uusia kumppanuuksia ja tapoja aikuiskoulutuksen edistämiseksi.

Lue lisää:

EAEA Grundtvig Award -palkinnosta
Kansainvälisestä aikuiskoulutusjärjestö EAEA:sta

Lisätiedot: tiedottaja (EAEA), Helka Repo, 040 759 4532, helka.repo(a)kvs.fi

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone