Euroopan komissio palkitsi syrjäytyneiden koulutukseen keskittyvän OED-hankkeen

Euroopan komission asiantuntijapaneeli on valinnut Outreach, Empowerment, Diversity (OED) -hankkeen ”menestystarinaksi”. Kansanvalistusseura oli kumppanina kolmivuotisessa EU-hankkeessa, joka päättyi vuoden 2014 lopulla.

Euroopan komission valitsemat menestystarinat ovat hankkeita, jotka ovat erityisen vaikuttavia tai innovatiivisia. OED-hanke sai kiitosta korkeasta laadustaan, merkityksellisyydestään ja tuloksistaan.

Aikuiskoulutuksen monimuotoisuuden lisäämiseksi OED-hanke pyrki helpottamaan erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen, saamista aikuiskoulutuksen piiriin. Tähän tarkoitukseen hankekumppanit laativat suuntaviivat oppilaitoksille ja suositukset koulutuspäättäjille. Lisäksi hankekumppanit etsivät työkaluja, joilla oppijoiden oma ääni saataisiin kuuluviin, ja heitä saataisiin kannustettua aktiiviseen kansalaisuuteen. Hanketta koordinoi Euroopan aikuiskoulutusjärjestö (EAEA).

OED-hanke saa jatkoa maaliskuussa, kun jatkoprojekti Implementing OED alkaa. Uusi hanke pyrkii panemaan täytäntöön OED-hankkeen tulokset ja työskentelemään läheisesti oppilaitosten sekä päättäjien kanssa. Kansanvalistusseura vastaa myös jatkohankkeen viestinnästä.

Lisätiedot: EAEA-tiedottaja Aura Vuorenrinne, 040-511 2475

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone