Hae nyt maksuttomaan oppilaitosjohdon valmennukseen

Reksi ja jory – tulevaisuuden luotsit. Vapaan sivistystyön oppilaitosjohdon valmennus

Marraskuussa 2014 käynnistyy vapaan sivistystyön oppilaitosjohdolle suunnattu valmennus, jolla pyritään edistämään oman oppilaitoksen toiminnan johtamista, kehittämistä ja verkottumista. Valmennuksen kohderyhmänä ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten johtajat ja johtoryhmät.
Valmennukseen on valittu ajankohtaisimmat johtamisen teemat.
Valmennus koostuu neljästä moduulista:
1. Rehtorivalmennus; kohti hyvää strategista, visionääristä ja operatiivista johtajuutta
2. Oppilaitosten johtoryhmien valmennus; kohti yhteistä johtamistehtävää kera rehtorin
3. Maahanmuuttajakoulutus ja sen johtaminen vapaassa sivistystyössä
4. Digiajan johtaminen

Valmennus sisältää neljä moduulia, joista on mahdollisuus suorittaa joko kaikki tai yksittäisiä moduuleja. Moduulit 1 ja 2 käynnistyvät marraskuussa 2014 ja jatkuvat kevään 2015, moduulit 3 ja 4 toteutetaan syyslukukauden 2015 aikana.

Moduuli 1: Rehtorivalmennus; kohti hyvää strategista, visionääristä ja operatiivista johtajuutta
• Valmennus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille.
• Aika: ti 18.11.2014 klo 9-15, ti 3.2.2015 klo 9-15, pe 6.3.2015 klo 9-15 ja pe 17.4.2015 klo 9-15.
• Paikka: Helsingin kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis, Dagmarinkatu 3, 00099 Helsinki

Moduuli 2: Oppilaitosten johtoryhmien valmennus; kohti yhteistä johtamistehtävää kera rehtorin
• Valmennus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja johtoryhmille.
• Aika: ma 17.11.2014 klo 10-17, ma 2.2.2015 klo 10-17, to 5.3.2015 klo 10-17 ja to 16.4.2015 klo 10-17
• Paikka: Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5, 01300 Vantaa

Moduuli 3: Maahanmuuttajakoulutus ja sen johtaminen vapaassa sivistystyössä
• Valmennus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja johtoryhmille.
• Aika: ti 20.- ke 21.9.2015
• Paikka: Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5, 01300 Vantaa

Moduuli 4: Digiajan johtaminen
• Valmennus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja johtoryhmille.
• Aika: syksyä 2015

Valmennukset sisältävät lähijaksojen lisäksi valmennusprosessia tukevia etätehtäviä. Lähijaksot järjestetään Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
Koulutuksen tavoitteet:
• oppilaitoksen tulevaisuusorientoitunut johtaminen kehittyy,
• oppilaitosjohdon tehtävät ja pelisäännöt selkiytyvät,
• oppilaitosjohdon monikulttuurisuusosaaminen lisääntyy,
• oppilaitosjohdon tvt-taidot kehittyvät ja tietämys digiajan johtamisesta kasvaa
• kollegaverkoston muodostuminen

Koulutus on maksuton osallistujille (matkoista, majoituksista ja ruokailuista osallistujat vastaavat itse). Koulutukseen on saatu opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutusavustusta. Koulutusta koordinoi Kansanvalistusseura.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Rehtori Kaisa Väyrynen, s-posti: kaisa.vayrynen@kvs.fi, puh. 0500 834 929
Projektikoordinaattori Merja Snellman, s-posti: merja.snellman@kvs.fi, puh. 050 383 3949

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone