Hae vapaaehtoiseksi markkinointikouluttajaksi Palestiinaan

Oletko kiinnostunut markkinointiviestinnän opettamisesta? Haluatko perehtyä Israelin-Palestiinan konfliktiin paikan päällä? Hae vapaaehtoiseksi kouluttajaksi Kansanvalistusseuran Palestiina-hankkeeseen.

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa on Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille suunnattu aikuiskoulutushanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota medialukutaidon opetusta järjestämällä käytännön työpajoja ja teoreettista koulutusta medialukutaidosta, journalismin etiikasta ja sosiaalisen median ja markkinoinnin merkityksestä yhteiskunnassa. Hankkeen rahoitus tulee ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista ja Kansanvalistusseura toteuttaa sen vuosina 2015–2016.

Hankkeeseen valitaan kouluttajiksi 1-2 henkilöä hakemusten perusteella. Etusijalla valinnassa ovat alan opiskelijat. Hakijoilta edellytetään osallistumista perehdytystapaamisiin, koulutusmateriaalin suunnitteluun sekä yhdestä kolmeen (1-3) kolmen viikon mittaiseen koulutusmatkaan Palestiinalaisalueille. Ensimmäinen koulutus alkaa marraskuun puolivälissä.

Kansanvalistusseura kustantaa lähtijän vakuutukset, matkat, liikkumisen, hotellimajoituksen aamupaloineen sekä muut osallistumisesta suoraan koituvat kulut. Lisäksi kunkin koulutusjakson ajalta maksetaan kulukorvaus.


Hakijalta edellytetään
• opintoja tai työkokemusta markkinoinnin, viestinnän tai muulta soveltuvalta alalta
• vahvaa englannin kielen taitoa
• itsenäistä ja käytännönläheistä työotetta
• hyviä vuorovaikutustaitoja
• motivaatiota, sitoutumista, ahkeruutta ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa
• joustavuutta ja hienotunteisuutta kulttuurien kohtaamiseen ja miehitetyllä alueella toimimiseen


Lisäksi toivomme osaamista jollakin seuraavista osa-alueista
• digitaalinen markkinointi ja hakukoneoptimointi
• sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä
• verkkojulkaisemisen työkalujen tuntemus (esim. Wordpress)
• vaikuttamistyö
• muiden ohjaaminen ja opettaminen


Hakemukset tulee toimittaa ke 26.8.2015 mennessä osoitteeseen karoliina.knuuti(a)kvs.fi otsikolla "Kouluttaja Palestiinaan". Kerro hakemuksessasi, miksi haluaisit mukaan hankkeeseen ja mitä markkinointiviestinnän alaa mieluiten opettaisit. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV).


Lisätietoja tehtävästä antaa 19.–21.8. virka-aikoina hankkeen koordinaattori Karoliina Knuuti puh. +358 40 826 8699.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone