Kansanvalistusseura aloittaa koulutushankkeen Palestiinassa

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa on Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille suunnattu aikuiskoulutushanke.

Kansanvalistusseura toteuttaa sen vuosina 2015–2017.

Koulutuksilla pyritään lisäämään hankkeen kohderyhmän ymmärrystä median toimintatavoista ja etiikasta sekä tarjoamaan eri aloilla työskenteleville palestiinalaisille välineitä tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa alueen tapahtumista.

Samalla lisätään suomalaisten kouluttajien ja toimittajien tuntemusta alueesta.

Koulutus on sekä luento- että työpajamuotoista. Yhteistyökumppani Palestiinassa on Birzeitin yliopiston Media Development Center (MDC), joka on muun muassa laatinut alueelle toimittajien eettistä ohjeistusta ja vastaa kansallisen mediastrategian luomisesta.

Palestiinan mediasektori kehittyy nopeasti

Palestiinan mediayhteiskunta on vielä kehitysvaiheessa ja uudenlaisia työkaluja otetaan siellä vauhdilla käyttöön. Paikalliset media-alan ammattilaiset haluavat pysyä mukana teknisessä kehityksessä. Tietotaitoa esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksista kaivataan paljon.

Samaan aikaan järjestöissä ja julkisella sektorilla pohditaan perinteisen ja uuden median mahdollisuuksia kansalaisten informoinnissa.

Medialla on kiistaton rooli Palestiinan ja Israelin välisessä konfliktissa. Paikalliset journalistit joutuvat kilpailemaan huomiosta moniäänisen joukkion kanssa: julkiseen keskusteluun ottavat osaa kansalaiset ja viranomaiset yhtä hyvin kuin kansainvälinen media ja ulkomaalaiset aktivistit.

Hankkeen rahoitus tulee Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista. KVS on ainoa vuonna 2015 kehitysyhteistyötukea Palestiinalaisalueelle saanut järjestö.

Kuva: Birzeitin yliopiston kampusalue keväällä 2014.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone