KVS mukana kirjelmässä ministeri Grahn-Laasoselle

Kasvatus ja koulutus ovat tärkeitä työkaluja koko Suomen sitoutumisessa kestävän kehityksen toteuttamiseen, toteavat alan järjestöt ja toimijat.

Koulutuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevät tahot ryhmittyivät toukokuun lopussa yhteen opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) laatimassaan kirjeessä. Siinä vaadittiin eri toimijoiden aktiivisempaan osallistamista kestävän kehityksen kasvatuksen kansallisen suunnitelman valmisteluprosessiin.

Kirjeen allekirjoitti 30 toimijaa, Kansanvalistusseura mukaan lukien.

Yhteistyö nousi esille Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n järjestämässä tilaisuudessa osana Unescon Week for Peace and Sustainable Development: The Role of Education -teemaviikkoa.

Yhteistyötä tarvitaan maailmanlaajuisesti, EU:ssa sekä kansallisesti, jotta universaalit kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan määräaikaan eli vuoteen 2030 mennessä.

Kirjeen allekirjoittaneet tahot ovat valmiita osallistumaan täysipainoisesti omalta osaltaan valmistelutyöhön.

Kirje opetusministeri Grahn-Laasoselle (pdf).
 

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone