Oriveden ja Voionmaan opistojen yhteistyöstä aloitetaan neuvottelut. Vuodenvaihteeseen jatkuvilla neuvotteluilla haetaan suunnittelu-, markkinointi-, ja opetuksellista yhteistyötä ja synergiaa kahden vapaan sivistystyön kulttuuritoimijan välillä opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämislinjausten mukaisella tavalla.

Tavoitteena on vahvistaa kulttuurialojen pirkanmaalaista koulutustarjontaa, vahvistaa nykyistä koulutusta, kehittää poikkitaiteellisia opetussuunnitelmia sekä rakentaa laadullisesti korkeatasoinen luovien alojen osaamiskeskus. Oriveden Opiston ja Voionmaan opiston nykyiset koulutuslinjat antavat tähän kehittämistyöhön hyvät mahdollisuudet.

Oriveden Opisto on erikoistunut kuvataiteen, musiikin ja kirjoittamisen koulutustarjontaan. Kuvataiteissa on valittavissa monipuolinen kuvataiteen eri alojen linja sekä sarjakuva- ja pelilinja. Perinteikäs kesäisin toimiva Klemetti-opisto on osa musiikkilinjaa. Kirjoittajakoulutus tarjoaa sanataiteen, kulttuurijournalismin sekä käsikirjoittamisen koulutusta. Opintoja voi suorittaa lukuvuoden pituisilla niin sanotuilla pitkillä linjoilla, lyhyt- ja kesäkursseilla sekä monimuoto-opintoina. Opistolla toimii myös kirjoittajalukio, jossa on lukion opetussuunnitelman lisäksi tarjolla neljä kirjoittajaohjelmaa.

Voionmaan opisto on viestintään ja taiteeseen erikoistunut kansanopisto. Opiston elokuvakoulussa on elokuva-, dokumentti- ja elokuvanäyttelijätyön koulutusta. Valokuvauskoulutuksessa keskitytään kuvajournalismiin, dokumenttikuvaukseen sekä taide-, studio- ja luontokuvaukseen. Toimittajakoulutuksessa voi valita lehtityön ja sähköisen viestinnän välillä. Voionmaan opistolla on kansanopistokoulutuksen lisäksi kaksi ammattitutkintoon valmistavaa pidempikestoista koulutusta: valokuvaajan ammattitutkinto ja audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto.

Oriveden Opiston ylläpitäjänä toimii Kansanvalistusseura ja Voionmaan opistoa ylläpitää Väinö Voionmaan säätiö.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone