Uusi hanke panee osallistamisen opit täytäntöön

Kansanvalistusseura on mukana Euroopan aikuiskoulutusjärjestön (EAEA) uudessa hankkeessa, joka pyrkii helpottamaan pakolaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien saamista aikuiskoulutuksen piiriin. Implementing Outreach, Empowerment, Diversity -hankkeen (implOED) 11 kumppania kokoontuivat ensimmäisen kerran maaliskuun alussa Portossa, Portugalissa.

Osallistuminen aikuiskoulutukseen auttaa pakolaisia kotoutumaan ja tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi uudessa elinympäristössään.
”ImplOED pyrkii viemään käytäntöön hanketta edeltäneen OED-verkoston opit. Palkittu verkosto loi aikuiskouluttajille ja koulutuspäättäjille ohjeet siitä, miten osallistaa heikossa asemassa olevat aikuiset”, kertoo hanketta koordinoiva Francesca Operti EAEA-järjestöstä.

Oppilaitokset ja päättäjät kohderyhminä

Käytännön hanketyö tehdään kahdessa tiimissä. Oppilaitostiimi pyrkii perehdyttämään eurooppalaiset aikuiskouluttajat siihen, miten syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät saadaan houkuteltua aikuisoppilaitoksiin.

Koulutuspoliittinen tiimi puolestaan pyrkii lisäämään päättäjien tietoisuutta siitä, miten heikossa asemassa olevat aikuiset saavutetaan paremmin.

Kansanvalistusseura on osa koulutuspoliittista tiimiä ja vastaa hankkeen viestinnästä.
”Suomessa tulemme järjestämään ensi vuonna työpajoja, joihin kutsumme päättäjiä ja aiheen parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Suomen osalta hanke huipentuu syksyllä 2017 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin”, kertoo hanketta Kansanvalistusseurassa koordinoiva tiedottaja Aura Vuorenrinne.

Hanke on kolmivuotinen, ja sitä rahoittaa Euroopan komissio.

Kuva: Bibliotecas Municipales de Huesca

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone