Uusi opas ohjaa ilmiöprojektin toteuttamiseen koulussa

Miten toteuttaa ilmiöprojekti omassa koulussa? Millaisia haasteita ilmiöoppimiseen liittyy? Mitä raaka-aineita tarvitaan onnistuneeseen ilmiöprojektiin?

Ilmiöoppiminen eli monialaiset oppimiskokonaisuudet on otettu osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmia. Monialainen oppimiskokonaisuus on parhaimmillaan ilmiötyöskentelyä, jossa tutkitaan yhdessä kokonaisvaltaisia, todellisen maailman ilmiöitä eri näkökulmista ja oppiainerajat ylittäen.

Uusi opas Ilmiömäinen koulu. Miten toteutat ilmiöprojektin omassa koulussasi? ohjaa onnistuneen ilmiöprojektin toteuttamiseen kouluissa. Opas ammentaa Etäkoulu Kulkurin ja Kolin koulun keväällä 2015 toteuttamasta ilmiöprojektista. Ravintola Kulkuri -projekti toteutettiin Opetushallituksen tuella. Projektin aikana opittiin paljon mm. suunnittelusta, yhdessä tekemisestä, sitouttamisesta ja kokonaisuuden hallinnasta. Uudessa oppaassa jaetaan näitä ilmiötyöskentelyn pullonkauloja ja työskentelyn aikana syntyneitä oivalluksia.

Opas Ilmiömäinen koulu. Miten toteutat ilmiöprojektin omassa koulussasi? löytyy verkosta ja on kaikille avoin.

Lisätiedot: Tuija Tammelander, koulunjohtaja, Etäkoulu Kulkuri, p. +358 50 383 3969, tuija.tammelander[at]kvs.fi

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone