Kumppanuushankkeet

100 askelta Suomen tulevaisuuteen

100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeen tavoitteena on istuttaa eri puolille Suomea uusi yhteiskunnallisen keskustelun menetelmä, jolla koota erilaisia ihmisiä yhteen keskustelemaan yhteisistä asioista. Keskustelu yhteisestä tulevaisuudestamme laajentuu verkon kautta kansalliselle tasolle, kaikkien saataville, helppokäyttöisellä alustalla. Tavoite on myös antaa nuorille mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjota heille mahdollisuus päättää Suomen tulevaisuudesta.

Hanke toteutetaan kolmella askeleella. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa järjestetään alueellisia kansalaiskeskusteluita eri puolilla Suomea ja ulkosuomalaisten keskuudessa. Toisessa vaiheessa kansalaiskeskusteluiden tekemät ehdotukset annetaan koko Suomen äänestettäväksi ja jatkojalostettavaksi. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa syntynyt aineisto luovutetaan nuorille, jotka tekevät päätökset Suomen seuraavasta sadasta askeleesta.

100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hanke on mukana valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa. Hankkeen toteuttamisessa on mukana kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja useista maakunnista sekä ulkomailta.

Soulin juttu aloitusseminaarista.

European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO)

Kansanvalistusseura on mukana EAEA:n koordinoimassa AE-PRO-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa nuorten aikuiskouluttajien tietoutta Euroopan unionista ja luoda verkostoa eurooppalaisten aikuiskouluttajien välille. Hankkeessa kehitetään aikuiskouluttajille suunnattu vertaisoppimisen verkkoalusta. Kolmivuotinen Euroopan komission tukema hanke päättyy joulukuussa 2016.


Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (implOED)

Kansanvalistusseura osallistuu EAEA:n koordinoimaan implOED-hankkeeseen, joka pyrkii helpottamaan pakolaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien saamista aikuiskoulutuksen piiriin. Osallistuminen aikuiskoulutukseen auttaa pakolaisia kotoutumaan ja tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi uudessa elinympäristössään. Euroopan komission rahoittama kolmivuotinen hanke päättyy joulukuussa 2018.


Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa

Kansanvalistusseura toteuttaa vuosina 2015–2017 koulutushankkeen Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa. Kyseessä on Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille suunnattu aikuiskoulutushanke. Hankkeen tavoite on lisätä kohderyhmän ymmärrystä median toimintatavoista järjestämällä käytännön työpajoja ja teoreettista koulutusta medialukutaidosta, journalismin etiikasta ja sosiaalisen median ja markkinoinnin merkityksestä yhteiskunnassa. Lisäksi hanke tarjoaa eri aloilla työskenteleville palestiinalaisille välineitä tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa alueen tapahtumista. Rahoitus tulee Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista. 


Case Forest: metsä monialaisena oppimiskokonaisuutena

Hankkeessa annetaan perusopetuksen aineenopettajille valmiudet suunnitella ja toteuttaa metsään liittyviä monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia omassa opetuksessaan. Koulutuksen viitekehys on design-suuntautunut Case Forest -pedagogiikka, joka perustuu oppilaiden kysymyksiin. Se luo koulutukselle tutkimusperustaisen rakenteen ja antaa toimivia, konkreettisia työtapoja monialaisen, metsään liittyvän oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lukuvuoden 2016–2017 kestävä koulutus päättyy avoimeen seminaariin toukokuussa 2017, jossa esitellään hankkeessa toteutetut monialaiset kokonaisuudet ja Case Forest -menetelmä. Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja kouluttaja Mari Parikka-Nihtin kanssa.

Bridge to Heart

Nordplus-hanke kehittää verkko-opetusta peruskouluikäisille, koulutuspolulta irtautuneille nuorille aikuisille. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa koulupudokkaita opintielle ja jatkokoulutukseen. Mukana oleville koulupudokkaille tehdään henkilökohtaiset opetussuunnitelmat ja järjestetään verkko-opetusta. Hankekumppani tuottavat yhdessä verkko-opetusmateriaalia, kuten videoluentoja ja verkko-opettajan käsikirjan. Hanketta koordinoi latvialainen Liepaja evening (shift) secondary school. Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri toimii hankkeessa teknisenä ja pedagogisena konsulttina.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone