Oppilaitosten rakenneuudistuksen johtaminen

Kansanvalistusseura koulutti vuosina 2015-2017 vapaan sivistystyön oppilaitosten johtoa oppilaitoksen rakenneuudistuksen johtamisesta. Tältä sivulta löydät poimintoja koulutuksessa kuulluista alustuksista. Koulutuksessa tuotettiin työvälineitä, joita oppilaitosten johto voi hyödyntää oppilaitosten rakenteellisten uudistusten johtamisessa. 

Koulutukseen osallistui yli 30 rehtoria ja oppilaitosten johtoon tai suunnitteluun osallistuvaa henkilöä. Osa oppilaitoksista oli jo aloittanut muutosprosessin, osa suunnitteli sen aloittamista ja osa halusi varautua tuleviin muutoksiin. Koulutuksen ensimmäisellä jaksolla perehdyttiin monialaisesti vapaan sivistystyön toimintaympäristön muutokseen ja sen aiheuttamiin muutostarpeisiin koulutuksen järjestämisessä. Toisella jaksolla käsiteltiin oppilaitosten yhdistämiseen liittyviä juridisia kysymyksiä. Kolmannella jaksolla pureuduttiin organisaatioiden kehittämiseen ja viestintään.

Oppilaitosten rakenneuudistuksen johtaminen

Toteutusajankohta: 2015 ‒ 2017

Rahoittaja: Opetushallitus, henkilöstökoulutus

 

Timo Aro

Mullistaako muuttoliike Suomen?

Suomi on liikkeessä, kertoo alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro. Maahanmuuton lisäksi maan sisäinen muuttoliike on suurta. Liikkujat ovat tyypillisesti nuoria, työllisiä ja koulutettuja: seitsemän kymmenestä maan sisällä muuttavasta on alle 35-vuotias. Suuret koulutuskaupungit käärivät eniten muuttovoittoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Juntunen ja Reijo Räisänen

Pirulliset ongelmat ja johtajuuden henki

Työelämällä on vahva henkinen, spirituaalinen ulottuvuus. Sen avulla ihminen rakentaa elämälleen merkitystä. Spirituaalisessa johtajuudessa johtaja palvelee alaisiaan ruokkimalla heidän sisäistä motivaatiotaan sekä kasvuaan työntekijänä ja ihmisenä. Työyhteisövalmentajat Elina Juntunen ja Reijo Räisänen johdattavat spirituaalisen johtamisen peruskäsitteisiin.

Kuva: ByronV2 (Rajattu alkuperäisestä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minna Mattila-Aalto

Jakautuuko Suomi  - Väestöpolarisaation vaikutukset koulutukseen?

Suomi jakautuu. Yksillä on koulutusta, terveyttä ja työtä, toisilla ei – ja huono-osaisuus kasautuu ja periytyy. Tutustu erikoistutkija Minna Mattila-Aallon taustoittavaan raporttiin polarisoituvasta nyky-Suomesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismo Söderling

Maailma muuttuu – maahanmuuton haasteet koulutukselle

Suomessa voi vuonna 2040 olla miljoona maahanmuuttajaa, muistuttaa Väestöpolitiikan dosentti Ismo Söderling. Vapaa sivistystyö voi olla tulevaisuudessa vieläkin merkittävämmässä asemassa tulijoiden kotouttamisessa -jos sivistystyö selviää kilpailusta yksityisten koulutustahojen kanssa. Maahanmuutto herättää myös tunteita, mutta tässäkin on hyvä tuntea oma historiansa. Suomalaiset ovat itsekin lähtijäkansaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riitta-Maija Vesanen

Jakaminen johtajan jaksamisen välineenä

Jotta esimies voisi hyvin, hänen täytyy johtaa myös itseään sekä huolehtia omien voimavarojensa ja kuormitustekijöidensä tasapainosta, kirjoittaa työyhteisö- ja johtamisvalmentaja Riitta-Maija Vesanen. Oman tilanteen jakaminen samassa veneessä olevien kollegoiden kanssa edesauttaa jaksamista.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riitta-Maija Vesanen

Muutosvastarinnasta ja sen ymmärtämisestä

Organisaatio muuttuu – ja työntekijät oireilevat? Muutosvastarinta on ymmärrettävä ja positiivinenkin signaali siitä, että työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi. Muutosvastarinnan tunne-energia on mahdollista valjastaa muutoksen hyödyksi. Tutustu työyhteisö- ja johtamisvalmentaja Riitta-Maija Vesasen esitykseen muutosvastarinnan syiden ymmärtämisestä ja sen myönteisestä hyödyntämisestä.

Kuva: Ömer Ünlü (Rajattu alkuperäisestä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalin kokoaminen ja graafinen suunnittelu: Annu Griñan, Markus Palmén

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone