Hallinto

Säätiön sääntöjen mukaan sen toiminnan tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Kansanvalistusseura on perustettu vuonna 1874, ja toiminta säätiöitettiin vuonna 1934. Lue lisää Kansanvalistusseuran historiasta.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa.

Puheenjohtaja, VTT Cay Sevón
Varapuheenjohtaja, Rehtori Taina Saarinen
Vanhempi neuvonantaja VTL Simo Lahtinen
VTT, KM Minna Mattila-Aalto
Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo
KTT Lauri Tuomi

Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski. Hallituksen taloustyöryhmän ulkopuolisena ja riippumattomana sijoitustoiminnan neuvonantajana toimii arvopaperijohtaja Jonna Ryhänen työeläkeyhtiö Elosta.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa ja päättää toiminnan yleisestä suunnasta. Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa ja siihen kuuluu 18 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä.

Puheenjohtaja, Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
Varapuheenjohtaja, Pääsihteeri Ville Ylikahri
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava
Intendentti Gita Kadambi
Pedagoginen rehtori Juha Kaivola
Pääsihteeri Sakari Karjalainen
FM Taru Kekkonen
Professori Kristiina Kumpulainen
Professori Jyri Manninen
Valt.tohtori, kouluttaja Karoliina Nivari
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
Rehtori-toiminnanjohtaja Minna Prunnila
Asiakkuusjohtaja Raimo Savolainen
Toiminnanjohtaja Paula Selenius
FM, työyhteisöasiantuntija Erkki Takatalo
Fil.tohtori Salome Tuomaala
Yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen
Pääsihteeri Anneliina Wevelsiep

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
Talous- ja kehittämispäällikkö Jarmo Pykälä
Koulunjohtaja Tuija Tammelander
Viestintäpäällikkö Annu Griñan

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG ja sieltä KHT Kirsi Aromäki ja KHT Heidi Vierros sekä varalla KHT Susanna Saanikari.

Konserni ja lähipiiri

Konsernin muodostavat Kansanvalistusseura sr. ja sen kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kansanvalistus. Tytäryhtiön toimitusjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäseninä Cay Sevón ja Taina Törmä sekä säätiön henkilöstöstä Marja-Liisa Hassinen.

Säätiölain (487/2015 8§) tarkoittaman lähipiirin muodostavat edellä luetellut henkilöt, heidän perheenjäsenensä ja lähisukulaisensa. Hallituksen taloustyöryhmän sijoitustoiminnan neuvonantaja ei kuulu säätiön lähipiiriin.

Säätiön edustajat sidosryhmissä

Kansanvalistusseura on ollut perustamassa useita yhteisöjä, minkä johdosta sillä on edustus niiden hallintoelimissä:

Helsingin Konservatorio
Hallitus: Jarmo Pykälä
Edustajisto: Markus Palmén, Cay Sevón ja Jarmo Pykälä

Suomen Kulttuurirahaston Harald Andersénin rahasto
Hoitokunta: Kauko Hämäläinen, Gita Gadampi

Suomi-koulujen tuki ry.
Hallitus: Tuija Tammelander

Asunto-osakeyhtiö Neljäs linja 24
Hallitus: Marja-Liisa Hassinen

 

Kansanvalistusseuralla on myös edustus seuraavissa yhteisöissä:

Alfred Kordelinin säätiö 
Kansanvalistuksen jaosto: Tapio Kujala, varajäsen Tuija Tammelander

Vapaa sivistystyö ry.
Hallitus: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Hallitus: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

Lukukeskus ry.
Hallitus: Annu Griñan

Säätiön jäsenyydet

Kansanvalistusseura on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Mediakasvatusseura ry., Suomen tiedekustantajien liitto ry.Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry., Yksityiskoulujen liitto ry.European Association for the Education of Adults (EAEA)Sivistystyönantajat ry. ja Suomen Vuokranantajat ry..

Takaisin