Hallinto

Säätiön sääntöjen mukaan sen toiminnan tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Kansanvalistusseura on perustettu vuonna 1874, ja toiminta säätiöitettiin vuonna 1934. Lue lisää Kansanvalistusseuran historiasta.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa.

Puheenjohtaja, VTT Cay Sevón
Varapuheenjohtaja, rehtori Taina Saarinen
Vanhempi neuvonantaja VTL Simo Lahtinen
VTT, KM Minna Mattila-Aalto
Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo
KTT Lauri Tuomi

Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski. Hallituksen taloustyöryhmän ulkopuolisena ja riippumattomana sijoitustoiminnan neuvonantajana toimii arvopaperijohtaja Jonna Ryhänen työeläkeyhtiö Elosta.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa ja päättää toiminnan yleisestä suunnasta. Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa ja siihen kuuluu 18 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä.

Puheenjohtaja, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
Varapuheenjohtaja, pääsihteeri Ville Ylikahri
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava
Intendentti Gita Kadambi
Pedagoginen rehtori Juha Kaivola
Pääsihteeri Sakari Karjalainen
FM Taru Kekkonen
Professori Kristiina Kumpulainen
Professori Jyri Manninen
Valt.tohtori, kouluttaja Karoliina Nivari
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
Rehtori-toiminnanjohtaja Minna Prunnila
Asiakkuusjohtaja Raimo Savolainen
Toiminnanjohtaja Paula Selenius
FM, työyhteisöasiantuntija Erkki Takatalo
Fil.tohtori Salome Tuomaala
Yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen
Pääsihteeri Anneliina Wevelsiep

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
Talous- ja kehittämispäällikkö Jarmo Pykälä
Koulunjohtaja Tuija Tammelander
Viestintäpäällikkö Annu Griñan

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG: KHT Kirsi Aromäki ja KHT Heidi Vierros sekä varalla KHT Susanna Saanikari.

Konserni ja lähipiiri

Konsernin muodostavat Kansanvalistusseura sr. ja sen kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kansanvalistus. Tytäryhtiön toimitusjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäseninä Cay Sevón ja Taina Saarinen sekä säätiön henkilöstöstä Marja-Liisa Hassinen.

Säätiölain (487/2015 8§) tarkoittaman lähipiirin muodostavat edellä luetellut henkilöt, heidän perheenjäsenensä ja lähisukulaisensa. Hallituksen taloustyöryhmän sijoitustoiminnan neuvonantaja ei kuulu säätiön lähipiiriin.

Osakkuusyritykset

Helsingin Konservatoriossa opiskelee noin 1000 oppilasta musiikin perusopetusta tai ammatillista tutkintoa. Kansanvalistusseuralle on tärkeää, että kaikki voivat saada laadukasta musiikin opetusta. Olemme olleet perustamassa konservatoriota vuonna 1922 ja olemme yhä yksi sen neljästä omistajataustayhteisöstä.

Hallitus: Jarmo Pykälä,
Edustajisto: Markus Palmén, Cay Sevón ja Jarmo Pykälä

 

Säätiön edustajat sidosryhmissä

Kansanvalistusseura on ollut perustamassa useita yhteisöjä, minkä johdosta sillä on edustus niiden hallintoelimissä:

Suomen Kulttuurirahaston Harald Andersénin rahasto
Hoitokunta: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Terhi Kouvo

Suomi-koulujen tuki ry.
Hallitus: Tuija Tammelander

Asunto-osakeyhtiö Neljäs linja 24
Hallitus: Marja-Liisa Hassinen

 

Kansanvalistusseuralla on myös edustus seuraavissa yhteisöissä:

Alfred Kordelinin säätiö 
Hallitus: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, varajäsen Tuija Tammelander
Kansanvalistuksen jaosto: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, varajäsen Tuija Tammelander

Vapaa sivistystyö ry.
Hallitus: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, varajäsen Helka Repo

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Hallitus: Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

Lukukeskus ry.
Hallitus: Annu Griñan

Säätiön jäsenyydet

Kansanvalistusseura on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Mediakasvatusseura ry
Suomen tiedekustantajien liitto ry
Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry
Yksityiskoulujen liitto ry
European Association for the Education of Adults (EAEA)
Sivistystyönantajat ry
Suomen Vuokranantajat ry
Helsingin seudun kauppakamari
European Distance and E-learning Network (Eden)

Takaisin