Toimittajan opas – Reporter's Guide (2017)

Toimittajan opas auttaa uutisoimaan kehitysmaista monipuolisesti ja ohjaa välttämään stereotypioita. Opas tuotettiin yhdessä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Se on osa Kehityskysymykset haltuun -hanketta, jossa koulutettiin toimittajia käsittelemään monipuoleisesti kehityskysymyksiä mediassa. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää

100 askelta Suomen tulevaisuuteen (2017)

Hankkeessa vahvistetaan sivistynyttä ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Eri puolilla Suomea käytävissä kansalaiskeskusteluissa autetaan ihmisiä pohtimaan tulevaisuutta yhdessä. Hanke on mukana valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa. Toteuttamiseen osallistuu kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja maakunnista sekä ulkomailta. Teemme yhteistyötä myös usean nuorisovaltuuston kanssa.

Lue lisää

Case Forest: metsä monialaisena oppimiskokonaisuutena (2016–2017)

Hankkeessa annettiin perusopetuksen aineenopettajille valmiudet suunnitella ja toteuttaa metsään liittyviä monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia. Koulutuksen viitekehys oli design-suuntautunut Case Forest -pedagogiikka, joka perustuu oppilaiden kysymyksiin. Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri toteutti hankkeen yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja kouluttaja Mari Parikka-Nihtin kanssa.

Lue lisää

Oppilaitosten rakenneuudistuksen johtaminen (2015−2017)

Koulutuksessa luotsattiin vapaan sivistystyön oppilaitosten johtoa oppilaitoksen rakenneuudistuksen johtamisesta. Siinä tuotettiin työvälineitä, joita oppilaitosten johto voi hyödyntää oppilaitosten rakenteellisten uudistusten johtamisessa. Koulutukseen osallistui yli 30 rehtoria ja oppilaitosten johtoon tai suunnitteluun osallistuvaa henkilöä. Rahoittaja: Opetushallitus, henkilöstökoulutus

Lue lisää

Live & Learn − Audiovisuaalisia tarinoita aikuisoppimisesta (2015−2016)

Live & Learn oli Kansanvalistusseuran koordinoima lyhytdokumenttihanke. Hankkeessa tuotettiin kahdeksan laadukasta lyhytdokumenttia aikuiskoulutuksesta. Lyhytdokumenttien ensi-ilta oli Brysselissä kesäkuussa 2016, ja hanke päättyi elokuussa 2016

Lue lisää

Mediakasvatusta Palestiinassa (2015–2016)

Kansanvalistusseura toteutti vuosina 2015–2016 mediakoulutushankkeen Palestiinassa. Aikuiskoulutushanke Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassaon oli suunnattu Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille.

Lue lisää

Opi ja elä -videot (2013)

Sarjaan kuvattiin kuusi videotarinaa oppimisympäristöistä, opettajuudesta ja aikuiskasvatuksesta vuosina 2013−2015. Videot saavuttivat Yle TV1:ssä miljoonayleisön alkuvuodesta 2015. Suomenkielinen ja englanniksi tekstitetty niin sanottu kansainvälinen versio televisiojakelua varten. Hankkeet toteutettiin opetushallituksen opettajien henkilöstökoulutusrahoituksen turvin.

Lue lisää

European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO)

Kansanvalistusseura on mukana EAEA:n koordinoimassa AE-PRO-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa nuorten aikuiskouluttajien tietoutta Euroopan unionista ja luoda verkostoa eurooppalaisten aikuiskouluttajien välille. Hankkeessa kehitetään aikuiskouluttajille suunnattu vertaisoppimisen verkkoalusta. Kolmivuotinen Euroopan komission tukema hanke päättyy joulukuussa 2016.

Lue lisää