Toimittajan opas – Reporter's Guide (2017)

Toimittajan opas auttaa uutisoimaan kehitysmaista monipuolisesti ja ohjaa välttämään stereotypioita. Opas tuotettiin yhdessä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Se on osa Kehityskysymykset haltuun -hanketta, jossa koulutettiin toimittajia käsittelemään monipuoleisesti kehityskysymyksiä mediassa. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää

Mihin menet EU (2017)

Jotain suurta on yhtäkkiä kadonnut”, kertoo Brexitin aiheuttamista tuntemuksistaan Britanniassa asuva suomalainen. Britannian lähtö EU:sta vaikuttaa monilla tavoin unionin ja Suomen tulevaisuuteen. Puolesta ja vastaan asetelman sijaan tarvitaan laajempaa ja syvempää keskustelua EU:n olemuksesta, tulevaisuudesta ja merkityksestä Suomelle. Kansanvalistusseura antaa sytykkeitä keskusteluun Mihin olet matkalla EU -videosarjalla, jossa päästimme kansalaisia ja tutkijoita väittelemään aiheesta.

Lue lisää

Opinsauna (2017-2019)

Opinsauna on Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston hanke, jossa kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan kotoutumista tukevaa vapaan sivistystyön toimintaa. Kansanvalistusseuran roolina on olla mediasivistyksen ja deliberatiivisten dialogimenetelmien asiantuntijana ja materiaalien tuotannossa.

Lue lisää

Let Europe Know About Adult Education (2016-2018)

Tietoa aikuiskoulutuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista voidaan parhaiten jakaa joukkotiedotusvälineiden avustuksella. Hankkeen koulutuksissa harjoitetaan uutisnenää, hiotaan tiedotteita, kootaan toimivia kampanjoita, opitaan sosiaalisen median tehokasta käyttöä asiakasviestinnässä ja opitaan löytämään sopiva asiantuntija aikuiskoulutuksen viesteihin.

Lue lisää

100 askelta Suomen tulevaisuuteen (2015-2017)

Hankkeessa vahvistettiin sivistynyttä ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Eri puolilla Suomea ja ulkosuomalaisten parissa käydyissä kansalaiskeskusteluissa pohdittiin yhdessä Suomen tulevaisuutta. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Toteuttamiseen osallistui kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja maakunnista sekä ulkomailta.

Lue lisää

Case Forest: metsä monialaisena oppimiskokonaisuutena (2016–2017)

Hankkeessa annettiin perusopetuksen aineenopettajille valmiudet suunnitella ja toteuttaa metsään liittyviä monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia. Koulutuksen viitekehys oli design-suuntautunut Case Forest -pedagogiikka, joka perustuu oppilaiden kysymyksiin.

Lue lisää

Oppilaitosten rakenneuudistuksen johtaminen (2015−2017)

Koulutuksessa luotsattiin vapaan sivistystyön oppilaitosten johtoa oppilaitoksen rakenneuudistuksen johtamisesta. Siinä tuotettiin työvälineitä, joita oppilaitosten johto voi hyödyntää oppilaitosten rakenteellisten uudistusten johtamisessa. Koulutukseen osallistui yli 30 rehtoria ja oppilaitosten johtoon tai suunnitteluun osallistuvaa henkilöä. Rahoittaja: Opetushallitus, henkilöstökoulutus

Lue lisää

Live & Learn − Audiovisuaalisia tarinoita aikuisoppimisesta (2015−2016)

Live & Learn oli Kansanvalistusseuran koordinoima lyhytdokumenttihanke. Hankkeessa tuotettiin kahdeksan laadukasta lyhytdokumenttia aikuiskoulutuksesta. Lyhytdokumenttien ensi-ilta oli Brysselissä kesäkuussa 2016, ja hanke päättyi elokuussa 2016

Lue lisää

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa (2015-2016)

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa -aikuiskoulutushankeella kehitettiin Palestiinalaisalueen järjestötoimijoiden, toimittajien ja julkisen sektorin työntekijöiden viestintätaitoja. Tavoitteena oli edistää kansalaisten oikeutta luotettavaan tietoon ja siten vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.

Lue lisää

Opi ja elä (2013-2015)

Sarjaan kuvattiin kuusi videotarinaa oppimisympäristöistä, opettajuudesta ja aikuiskasvatuksesta vuosina 2013−2015. Videot saavuttivat Yle TV1:ssä miljoonayleisön alkuvuodesta 2015. Suomenkielinen ja englanniksi tekstitetty niin sanottu kansainvälinen versio televisiojakelua varten. Hankkeet toteutettiin opetushallituksen opettajien henkilöstökoulutusrahoituksen turvin.

Lue lisää