Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa -aikuiskoulutushankkeessa kehitettiin Palestiinalaisalueen järjestötoimijoiden, toimittajien ja julkisen sektorin työntekijöiden viestintätaitoja. Tavoitteena oli edistää alueen väestön oikeutta tietoon ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Katso uuden hankkeen rekryilmoitus täältä.

Hankkeessa kehitettiin yhdessä Birzeitin yliopiston viestinnän täydennyskoulutuskeskuksen Media Development Centerin (MDC) kanssa Civic Skills via Media Education -koulutuskokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää viestinnän parissa toimivien ammattitaitoa tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa alueen tapahtumista. Käytännönläheisessä koulutuksessa opiskeltiin esimerkiksi kameroiden ja muiden työvälineiden käyttöä, sosiaalisen median ja markkinoinnin työkalujen hyödyntämistä viestinnässä, medialukutaitoa ja journalismin eettisiä kysymyksiä. Koulutusohjelman tueksi tuotettiin Media Guide – Practice and Ethics of Journalism for Adults (2016) -opaskirja. Teos julkaistiin englanniksi ja arabiaksi. 

Hankkeen vapaaehtoinen Päivi Korpela opettaa kuvankäsittelyä Birzeitissa syksyllä 2015. Kuva: Petri Kangas

Koulutukset järjestettiin vuosina 2015 – 2016 Birzaitin yliopistolla ja Jeninin amerikkalaisessa yliopistossa yhdessä MDC:n kanssa sekä Betlehemin yliopistolla yhdessä MDC:n ja Betlehemin yliopiston kanssa. Yksi koulutusjakso koostui kolmesta viikon mittaisesta moduulista. Koulutusjaksoja järjestettiin kaikkiaan viisi ja niihin osallistui 272 henkilöä. Osallistujista noin 70 prosenttia oli naisia ja osa osallistujista tuli pakolaisleireiltä.

Hankkeen aikana Palestiinalaishallinto laati alueen kehittämisen tueksi mediastrategian. MDC oli keskeisesti mukana tässä työssä ja hankkeessa tuotettu Media Guide tuli osaksi kansallista mediastrategiaa.

Palestiinan mediasektori kehittyy nopeasti

Vuosikymmeniä jatkunut Israelin-Palestiinan konflikti ja palestiinalaisten eritystila tekee alueen journalistien työstä haastavaa. Se vaikuttaa myös kansalaisten oikeuteen saada tietoa sekä siten kansalaisyhteiskunnan kehitykseen.

Esimerkiksi tiedotusvälineiden riippumattomuutta kuvaava lehdistönvapausindeksi, World Press Freedom Index (2016), sijoittaa Palestiinan sijalle 132 ja Israelin sijalle 101. Vaikka monessa tapauksessa suoranaisesta sensuurista ei voidakaan puhua, itsesensuuri on yleinen ilmiö, ja journalistien itsesäätelyohjeistus on puutteellinen.

Palestiinan mediayhteiskunta on vielä kehitysvaiheessa. Paikalliset journalistit joutuvat kilpailemaan huomiosta sekä paikallisten kansalaisten ja viranomaisten että kansainvälisen median ja ulkomaalaisten aktivistien kanssa.

Sosiaalisen median ja muunkin digitaalisen median käyttö tiedon jakamiseen ja kansalaistoiminnan edistämiseen on lisääntynyt alueella viime vuosina hyvin nopeasti. Sama muutos näkyy ympäri maailman, mutta sen tuomat haasteet korostuvat alueilla, joissa ei ole pitkiä perinteitä journalismin ohjeista ja ammattikunnan etiikasta.

Paikalliset media-alan ammattilaiset haluavat pysyä mukana teknisessä kehityksessä. Tietotaitoa esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksista kaivataan paljon. Lisäksi järjestöissä ja julkisella sektorilla pohditaan perinteisen ja uuden median mahdollisuuksia kansalaisten informoinnissa.

Hankkeen vapaaehtoinen Markus Viljasalo kouluttaa sosiaalisen median markkinointia Birzeitissä syksyllä 2015. Kuva: Petri Kangas

 

Suomalaisen journalismiosaamisen koulutusvientiä

Suomessa hankkeen yhteistyökumppanina toimi Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Koulutusohjelman kouluttajina toimi Kansanvalistusseuran Mediasivistys ja aktiivinen kansalaisuus-ohjelman asiantuntijoita ja noin 13 vapaaehtoisia tiedotusopin tai muun media-alan perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa sekä jo työelämään siirtyneitä media-alan ammattilaisia.

Kouluttajat tuottivat yli 40 journalistista juttua Israelin–Palestiinan -kysymyksestä tai alueen väestön arjesta niin Ylen pääuutislähetykseen kuin Retki-lehteen. Hankkeen yksi alatavoite oli lisätä suomalaisten medialukutaitoa.

Hankkeessa investoitiin myös MDC:n työvälineisiin hankkimalla sille kamera- ja muuta alan kalustoa.

Mediaoppaan julkaisu uutisoitiin Helsingin Sanomissa.

Julkaisut

Media Guide – Practice and Ethics of Journalism for Adults (2016)
Download a printable copy (PDF) or read online in English or in Arabic.

 Hankkeen blogit (PDF koottu lakkautetusta Souli-verkkolehdestä): Palestiina_blogit_soulista

Lehtiartikkelit:

Lehtiartikkelit Kansanvalistusseuran kustantamissa medioissa:

Souli-verkkolehti:

Elm – European Lifelong Learning Magazine:

European Adult Education Association News:

 

Hanketiedot

Toteutusaika: 2015 – 2016
Koordinaattori: Kansanvalistusseura
Kumppanit: Media Development Center Birzeit University, Bethlehem UniversityViestintätieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto
Rahoitus: Ulkoministeriö Kehitysyhteistyön hanketuki kansalaisjärjestöille (237.541 €), Kansanvalistusseuran omarahoitus (36.573 € ja vapaaehtoistyötä 25.695 € arvosta)
   

Takaisin