Maahanmuuttajat mukaan aikuiskoulutukseen – ImplOED (2015-2018)

Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (implOED) -hanke helpottaa pakolaisten, maahanmuuttajien ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien saamista aikuiskoulutuksen piiriin. Osallistuminen aikuiskoulutukseen auttaa pakolaisia kotoutumaan ja tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi uudessa elinympäristössään.

ImplOED-hanke lisää päätöksentekijöiden ymmärrystä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tavoittamiseksi aikuiskoulutuksen, tarjoaa aikuiskouluttajille työkaluja tavoittaa uusia ryhmiä ja vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin.

Keskustelun ”Kieli on avain työhön ja Suomeen” asiantuntijapaneeli. Kuva: Karoliina Knuuti

Hanke on jatkoa Outreach, Empowerment, Diversity eli OED-hankkeelle (2012-2014). Euroopan komission asiantuntijatyöryhmän ”menestystarinaksi” valittu hanke laati aikuiskouluttajille ja päätöksentekijöille suunnatut suositukset haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osallistamiseksi aikuiskoulutukseen. ImplOED-jatkohankkeessa nämä suositukset viedään käytäntöön. Eri puolilla Eurooppaa järjestettävissä tapahtumissa ja koulutuksissa päätöksentekijät ja aikuiskouluttajat pääsevät tutustumaan suosituksiin ja saavat neuvoja siitä, miten ottaa ne osaksi työtään. Tapahtumien lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjekirja, joka kokoaa yhteen käytännön neuvot haavoittuvassa asemassa olevien osallistamiseksi aikuiskoulutukseen.

Tapahtumat Suomessa

Kansanvalistusseura järjesti vuonna 2017 kolme ImplOED-tapahtumaa tavoittaakseen suomalaisia päätöksentekijöitä ja aikuiskouluttajia.

  • Työpaja ”Maahanmuuttajat vapaan sivistystyön opintoihin” (28.2.2017) kokosi maahanmuuttajien parissa toimivia aikuiskouluttajia vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan yhteistyötä.
  • Keskustelu ”Kieli on avain työhön ja Suomeen” – mitä muuta tarvitaan onnistuneeseen opinpolkuun kohti kotoutumista?” (24.3.2017) kokosi poliitikot ja aikuiskouluttajat keskustelemaan maahanmuuttajien opinpolkujen sujuvoittamisesta.
  • Kansainvälinen konferenssi ”Diversity in Adult Education” (17.11.2017) keräsi lähes 100 maahanmuuttajien aikuiskoulutuspoluista kiinnostunutta päätöksentekijää ja aikuiskoulutuksen ammattilaista yhteen etsimään ratkaisuja maahanmuuttajien sujuvien aikuiskoulutuspolkujen edistämiseksi.

Kansanvalistusseura vastaa myös hankkeen viestinnästä.

 

Diversity in Adult Education -konferenssin kuvitusta. Kuva: Aino Sutinen

Julkaisut

Linkit

Hanketiedot

Hanke: Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (ImplOED)
Toteutusaika: 2015‒2018
KoordinaattoriEuropean Association for the Education of Adults (EAEA)
KVS:n asiantuntemus: Vaikuttamisviestintä, koulutuksen tasa-arvo
Kumppanit: Dafni Kentro Epaggelmatikis Katartisis DAFNI KEK (Kreikka), Educational Disadvantage Centre EDC, St. Patrick´s College, Drumcondra, A College of Dublin City University  (Irlanti), Estonian Non-formal Adult Education Association (Viro), FOLAC – Learning for Active Citizenship (Ruotsi), La Ligue de l´Enseignement (Ranska), lernraum Wien (Itävalta), KERIGMA (Portugali), The Learning and Work Institute – L&W (Iso-Britannia), Romani Association of Women Drom Kotar MESTIPEN (Espanja), Solidarci- Associazione Solidarci Caserta (Italia).
Rahoitus: Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform, Project 562156-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD, Kansanvalistusseuralle noin 51.400 €.
Hankesivut: http://www.oed-network.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Takaisin