Opinsauna – Learning Spaces

Opinsauna on Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston hanke, jossa kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan kotoutumista tukevaa vapaan sivistystyön toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten ryhmien luontevaa kohtaamista ja vuorovaikutusta edistävien omaehtoisten ja harrastustavoitteisten opiskelumahdollisuuksien kehittämistä turvapaikkaa hakeville, maahan muuttaneille ja kantaväestöön kuuluville.

Suunnittelemme hankkeessa yhteistyössä mediakasvatuskoulutuksen, jonka oppimateriaali on vapaasti vaåpaan sivistystyön ja muiden oppilaitosten käytettävissä.

Yhteistoiminnalliset harrastustavoitteiset opinnot ja projektit tarjoavat vuorovaikutusmahdollisuuksia, kontakteja ja mielekästä tekemistä maahan syystä tai toisesta muuttaneille ja kantaväestöön kuuluville. Projekti- ja palveluoppimisen malli tuo yliopiston opiskelijat mukaan kehittämään käytännön toimintaa, saamaan arvokasta työelämäkokemusta ja löytämään ajankohtaisia opinnäytetyön aiheita. Vapaan sivistystyön toimijoille hanke tarjoaa tukea uusien toimintamallien kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin, minkä lisäksi se kokoaa ja jakaa hyviä käytäntöjä. 

Hanketiedot

Hanke: Opinsauna – Learning Spaces
Toteutusaika: 2017 – 2019
Koordinaattori: Itä-Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen tiedekunta
KVS:n asiantuntemus: Mediasivistyksen ja deliberatiivisten dialogimenetelmien asiantuntija ja materiaalien tuotanto
Kumppanit: Kansanvalistusseura, Musiikkikoulu Musa-Pekka, Joensuun seudun kansalaisopisto, Opintokeskus Sivis, Karelia ammattikorkeakoulu, hanke on myös osa Sivistystyön vapaus ja vastuu -verkoston toimintaa
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.000 €
Hankesivut: http://www.uef.fi/fi/web/opinsauna

Takaisin