Etäkoulu Kulkurin koulukirjasto (2018—2019)

Etäkoulu Kulkuri perustaa oppilaille oman koulukirjaston. Kulkurikirjasto-sivusto lisää ulkomailla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten lukuintoa ja lukuharrastusta. Samalla lasten suomenkielisen kirjallisuuden tuntemus kasvaa.

Kirjallisuuden opetuksessa tarvitaan kirjoja, mutta niiden saaminen on ulkomailla asuville lapsille vaikeaa. Kulkurikirjastossa oppilaat voivat lainata suomalaisia e-kirjoja, tavata kirjailijoita, kuulla kirjavinkkareita ja kirjoittaa omia tarinoitaan. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä e-kirjojen tilaus- ja lainauspalvelua kirjastoille toteuttavan Ellibs Oy:n ja kirja-alan järjestöjen kanssa.

Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan oma koulu, jossa voi opiskella suomen kieltä ja suomeksi – tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita. Kulkurin tärkein tehtävä on pitää yllä ja kehittää ulkomailla asuvan lapsen äidinkielen taitoja ja suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Etäkoulu Kulkurin tärkein aine on suomen kieli ja kirjallisuus.

Hanketiedot

Hanke: Etäkoulu Kulkurin koulukirjasto, Kulkurikirjasto

  • Toteutusaika: 2018 – 2019
  • Koordinaattori: Kansanvalistusseura, Etäkoulu Kulkuri
  • KVS:n asiantuntemus: suomen kielen opetus, verkko-oppiminen, suomen kielen ja kirjallisuuden opetus, suomalaisen kulttuuri-identiteetin tukeminen
  • Kumppanit: Ellibs Oy, Lukukeskus.
  • Rahoitus: Kopioston ja Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hanke 15 000 €

Takaisin