Vapaan sivistystyön viestinnän koulutusohjelma (2018–2019)

Miten ja millaisen kuvan me välitämme oppilaitoksestamme ja vapaasta sivistystyöstä? Miten saamme uusia opiskelijoita? Voiko viestinnällä tukea elinikäistä oppimista ja saada opiskelijan innostumaan opiskelun jatkamisesta ja uusista aineista? Miten oppilaitos näkyy osana yhteisöään? Viestintä on osa työtäsi, mutta onko sinulla siihen tarvittava osaaminen ja välineet?

Oppilaitoksen johdon tehtävänä on ymmärtää viestinnän merkitys nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä vastata koko henkilöstön koulutustarpeisiin. Haluamme tukea vapaan sivistystyön oppilaitoksia tässä tehtävässä ja aloitamme henkilöstön viestinnän koulutusohjelman.

Vapaan sivistystyön viestintä -koulutusohjelma on henkilöstön täydennyskoulutusta, jossa opitaan käytännönläheisesti tekemään oppilaitoksen viestintää. Koulutus koostuu kolmesta moduulista. Ensimmäisessä osassa käydään läpi sitä, miten koko oppilaitos viestii. Tämä osio on koko henkilöstölle tarkoitettu verkkoluento. Toisessa osassa suunnitellaan ja tehdään viestintää. Tämä osio on tarkoitettu niille, joiden työtehtäviin viestintä ja markkinointi sekä koulutussuunnittelu kuuluvat. Kolmannessa osassa pohditaan viestinnän merkitystä strategisessa suunnittelussa, viestinnän johtamista sekä työsuhdejuridiikkaa. Tämä osio on tarkoitettu oppilaitosjohdolle.

Koulutusohjelma on jatkuva ja sen yksittäisiä osioita järjestetään säännöllisin väliajoin, kerran vuodessa tai kahden vuoden välein. Koulutukset pyritään pitämään aina eri puolilla Suomea. Moduulien sisältöä päivitetään jatkuvasti, jotta ne elävät viestinnän ja sen teknologioiden kehityksen mukana.

Koulutukset alkavat keväällä 2019. Koulutus on osallistujille ilmaista, mutta heidän on itse katettava mahdolliset matka- ja majoituskulut.

  • Hanke: Vapaan sivistystyön viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen
  • Toteutusaika: 1.8.2018 – 31.12.2019
  • Koordinaattori: Kansanvalistusseura
  • Kumppanit: Etsimme parhaillaan kumppaneita vapaan sivistystyön toimijoiden parista. Oletko kiinnostunut toimimaan hankkeessa kumppanina? Ole yhteydessä meihin ja katsotaan mitä voimme tehdä yhdessä.
  • Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 50 000 € ja Kansanvalistusseuran omarahoitusta
Takaisin