Kansalaisen perustaidot (2018-2020)

Kansalaisen perustaidot -hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisten perustaitojen (luku-, numero- ja digitaidot) opettamista ja oppimista sekä edistää aikuisten pärjäämistä työelämässä ja kansalaisena.

Tavoitteeseen pyritään kehittämällä aikuisten perustaitojen tunnistamisen, tunnustamisen, oppimisen ja opettamisen malli. Mallin taustalla on brittiläinen Citizen’s Curriculum, jota kehitetään suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi. Mallia testataan koulutuskokeiluilla Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa.

Tarkempia tietoja hankkeesta lisätään tälle sivulle hankkeen viestintämateriaalien valmistuttua joulukuussa 2018.

 

  • Hanke: Kansalaisen perustaidot
  • Toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020
  • Koordinaattori: Opintokeskus Sivis. Kansanvalistusseura on hankkeen osatoteuttaja ja sen erityisenä osaamisena on koulutusmallin konseptointi ja hankkeen viestintä.
  • Kumppanit: Espoon järjestöjen Yhdistys (EJY), Yhdessä yhdistys.
  • Rahoitus: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 263.290 € ja lisäksi omarahoitusta 82.140 €. Kansanvalistusseuran osuus ESR-rahoituksesta on 122.848 € ja omarahoituksesta 31.992 €.
Takaisin