Kansalaisen perustaidot (2018-2020)

Kansalaisen perustaidot -hankkeen  tavoitteena on vahvistaa aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot.

Hankkeessa on kehitetty oppijakeskeinen Kaikkien-malli aikuisten perustaitojen opetukseen.  Mallin taustalla on Briteissä luotu ja tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum, jota jatkokehitettiin suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi. Kaikkien-malli antaa pohjan ja työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Kansalaisen perustaidot -blogissa on artikkeleita mm. hankkeen taustasta, mallin kehittämisestä sekä aihepiiriin liittyvästä ajankohtaiskeskustelusta.

 

Hankepilotit 2019

Turku

Hyvä alku syksylle 6.8. – 9.8. 2019

Arjen ja perheen menojen suunnittelu ja aikatauluttamista yhdessä.

Lähiluonto tutuksi 27.8. – 30.8.2019

Tutustutaan Turun luontokohteisiin ja opitaan suomalaisessa luonnossa toimimisen mahdollisuuksista ja toimintatavoista.

Espoo 4.6. – 18.6.2019

Pienyrittäjille liiketoiminnan ja talouden kehittämistä.

Savonlinna: 6.-8.5. ja 27.-28.5.2019

Nuorille aikuisille arjen taitoja ja omien vahvuuksien löytämistä yhdessä tekemällä.

 

Yhteystiedot Kansanvalistusseurassa:

Koulutussuunnittelija Nina Hjelt
+358 50 471 3820
nina.hjelt(a)kvs.fi

 

Hanketiedot

  • Hanke: Kansalaisen perustaidot
  • Toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020
  • Koordinaattori: Opintokeskus Sivis. Kansanvalistusseura on hankkeen osatoteuttaja ja sen erityisenä osaamisena on koulutusmallin konseptointi ja hankkeen viestintä.
  • Rahoitus: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 263.290 € ja lisäksi omarahoitusta 82.140 €. Kansanvalistusseuran osuus ESR-rahoituksesta on 122.848 € ja omarahoituksesta 31.992 €.Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa.

Takaisin