Kansalaisen perustaidot (2018-2020)

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetään oppijakeskeinen malli aikuisten perustaitojen opetukseen sekä vahvistetaan aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot.

Hankkeessa kehitettävän mallin taustalla on Briteissä luotu ja tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum, jota jatkokehitetään suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi. Malli antaa pohjan ja työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Mallia pilotoidaan koulutuskokeiluilla kevään ja syksyn 2019 aikana Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä Kansalaisen perustaidot -blogissa!

Yhteystiedot Kansanvalistusseurassa:

Koulutussuunnittelija Nina Hjelt
+358504713820
nina.hjelt(a)kvs.fi

Viestintä:
Projektisuunnittelija Anne Tastula
+358 40 1523 830
anne.tastula(a)kvs.fi

Kuva: Virpi Markkanen

Hanketiedot

  • Hanke: Kansalaisen perustaidot
  • Toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020
  • Koordinaattori: Opintokeskus Sivis. Kansanvalistusseura on hankkeen osatoteuttaja ja sen erityisenä osaamisena on koulutusmallin konseptointi ja hankkeen viestintä.
  • Rahoitus: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 263.290 € ja lisäksi omarahoitusta 82.140 €. Kansanvalistusseuran osuus ESR-rahoituksesta on 122.848 € ja omarahoituksesta 31.992 €.Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa.

Takaisin