Perhe maailmalla (2019-2021)

Projektin tiedot

Perhe maailmalla –projektikohderyhmänä ovat ulkomailla tilapäisesti asuvat suomalaisperheet.

Perheiden kirjo on laaja: Kohderyhmään kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia (Tilastokeskus). 

Koti toisaalla-blogista löydät luotettavaa tietoa, erilaisia näkökulmia ja konkreettisia neuvoja ulkomailla asumiseen liittyen. Blogi tarjoaa tietoa ja tukea ulkomailla asumisen eri vaiheisiin ja ulkosuomalaisten eri elämäntilanteisiin. Tavoitteena on vastata kasvaneeseen tuen tarpeeseen. 

Projekti jatkuu STEA:n rahoittamana vuoden 2021 loppuun saakka. 

Hanke: Perhe maailmalla
Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2021
Koordinaattori: Kansanvalistusseura
Kumppanit: Suomi-Seura ry
Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus 283 471 €

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Milla Holmberg (at) kvs.fi

www.perhemaailmalla.fi

Takaisin