Perhe maailmalla (2019-2021)

Kansanvalistusseura (KVS) on ylläpitänyt ulkomailla asuvien lasten ja nuorten Etäkoulu Kulkuria yli 40 vuotta. Viime vuosina Kulkurissa on näkynyt perheiden kasvanut sosiaalisen tuen tarve, mikä näkyy erityisesti lasten koulunkäyntiin, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2017-2018 toteutettiin Alli Paasikiven säätiön apurahalla tarvekartoitus perheiden haasteista ja tuen tarpeista. Tulosten mukaan  vaikeimmat asiat liittyvät ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, ulkomailla asumisen arkipäivän haasteisiin ja lasten suomen kielen kielitaidon tukemiseen.

Perheiden tuen tarvetta vastaamaan syntyi Perhe maailmalla-hanke, jota rahoittaa STEA (2019-2021). Hankkeessa kehitetään verkkosivusto, jonka kautta perheet voivat saada oikea-aikaista tukea elämäntilanteisiinsa mm. blogien, chatien ja muiden vuorovaikutteisten medioiden kautta. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia toimimaan vertaisasiantuntijoina ulkomailla asuville perheille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomi-Seuran kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Milla Holmberg (at) kvs.fi

 

Hanketiedot

Hanke: Perhe maailmalla
Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2021
Koordinaattori: Kansanvalistusseura
Kumppanit: Suomi-Seura ry
Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus 283 471 €

Takaisin