Vuoden tiedeartikkeli koukuttaa pohtimaan monilajista yhteiseloa – Aikuiskasvatus-tiedelehti palkitsi ympäristötutkija Minna Santaojan luovan ja tuoreen tutkimuksen

 Vuoden tiedeartikkeli  koukuttaa pohtimaan monilajista yhteiseloa – Aikuiskasvatus-tiedelehti palkitsi ympäristötutkija Minna Santaojan luovan ja tuoreen tutkimuksen Käsillä tekeminen saa mielikuvituksen liikkeelle, Minna Santaoja sanoo.

Aikuiskasvatus-tiedelehti palkitsee vuoden 2021 tiedeartikkelina Minna Santaojan tutkimuksen. Se käsittelee ampiaisten valepesien virkkausta monilajisena tunnusteluna.

Ampiaisten pesintää pyritään rajoittamaan valepesillä, jotta ne pysyisivät poissa ihmisten läheisyydestä. Samalla rajoittaminen on huolenpitoa ampiaisista, sopivasta etäisyydestä huolehtimista.

Käsityölehdet ja neuvontajärjestöt, kuten Martat, ovat jakaneet pesien virkkausohjeita niin runsaasti, että on ryhdytty puhumaan suorastaan ilmiöstä. Minna Santaojasta ilmiö on paradoksi.

”Ne sekä ylläpitävät että haastavat jakoa meidän ja niiden tiloihin, mutta yhtä  kaikki  valepesien  virkkauksessa  tunnustetaan  ampiaisten  kanssa  jaettu  maailma”, hän toteaa palkitussa vertaisarvioidussa tutkimuksessaan.

Uutta luova lähestymistapa

Vuoden tiedeartikkelin valinnan tekee Aikuiskasvatuksen toimituskunta. Se kiittää tutkimusta teoreettisesti ja metodologisesti kunnianhimoiseksi ja tuoreeksi avaukseksi.

Valepesien virkkaus on ilmiö.

Santaojan artikkeli kuvastaa julkaisun monitieteistä otetta: se yhdistää käsityön tutkimuksen ihmistieteelliseen ympäristötutkimukseen ja ekologiseen sivistykseen.

”Monipuolista etnografisesti ja autoetnografisesti tuotettua aineistoa tarkastellaan lukijan kannalta konkreettisesti mutta samalla kiinnostavia ulottuvuuksia ilmiöön avaavan teoreettisen luennan kautta.

Kirjoittaja ylittää reippaasti tieteen konventioita, tarkastelee ilmiötä innovatiivisesti  ja sitoo epätavallisen aiheen aikuiskasvatuksen tutkimukseen”,  tutkimuksen ja tiedejulkaisemisen asiantuntijoista koostuva toimituskunta toteaa.

Lajina lajien joukossa

Ekokriisien aikakaudella ihmisen paikka maailmassa on mietittävä uusiksi,  lajiksi lajien joukossa. Minna Santaojan mukaan käsityötä tekemällä voidaan synnyttää monilajista ymmärrystä ihmisten ja muiden eliöiden suhteesta osana ekologista sivistystä.

”Haluan lisätä ymmärrystä siitä, että ekologisessa kriisissä on opeteltava tulemaan toimeen sellaistenkin olioiden kanssa, jotka koemme kiusallisiksi. Haluan samalla tuoda keskusteluun sen, miten käsityö voi toimia uudenlaisen monilajisen ymmärryksen synnyttäjänä: sen arvo on muussakin kuin valmiissa tuotteessa”, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa työskentelevä tutkija perustelee.

Tutkimusta tehdessään Santaoja havahtui siihen, kuinka konkreettisesti käsityön materiaalisuus sai luovan monilajisen mielikuvituksen liikkeelle.  Se taas  saattaa  auttaa  kehittämään vastuullisuutta monilajista maailmaa kohtaan.

”Virkkauslangan tuntu ja tuoksu, käsityön äärelle pysähtyminen ja ampiaispesän ajattelu käsin muotoillen auttoivat minua eläytymään ampiaisen näkökulmaan. Tieteessä painotetaan käsitteellistä ajattelua, mutta autoetnografinen työskentelyni palautti mieleen sanan käsite etymologian: käsittäminen on käsin tekemistä.”

Aikuiskasvatuksen vuoden 2021 tiedeartikkeli palkittiin Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran (ATS) vuosikokouksessa torstaina 10. helmikuuta.  Tunnustus on myönnetty vuodesta 2003 lähtien.

Minna Santaoja: Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna. Aikuiskasvatus, 41(2), 127–139. https://doi.org/10.33336/aik.109322

Aikuiskasvatus-tiedelehti on

  • tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jonka kustantavat Kvs-säätiö ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS).
  • luettavissa vapaasti verkossa tuoreeltaan ja koko historialtaan täällä
  • Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden palkitsema Vuoden 2019 Aikuiskouluttaja.

Lisätiedot

toimituspäällikkö Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437