Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskasvatus-tiedelehti: ”Tasa-arvosta ei ole vain yhtä totuutta”

Julkaistu:

Sukupuolten tasa-arvo on muutakin kuin sitä, että naisia ja miehiä on yhtä paljon eri työtehtävissä ja hallintoelimissä. Se on kokemuksia, joiden purkaminen vaatii omanlaistaan otetta.

”Jos tasa-arvoa mitataan vain määrällisillä mittareilla, ei päästä käsiksi kokemustietoon. Tasa-arvokyselyn tuottamaa tietoa on kyettävä arvioimaan kriittisesti”, avaavat aikuiskasvatustieteen tutkijat Anne Laiho ja Annukka Jauhiainen tasa-arvon mittaamisen haasteita Aikuiskasvatus-tiedelehden tuoreessa numerossa.

Voiko naisopettaja opettaa poikia?

Artikkelissaan ”Keskimääräisesti kaikki hyvin?” Laiho ja Jauhiainen selvittävät kyselytutkimuksen haasteita tasa-arvotiedon tuottamisessa. Aineistona on Turun yliopistossa toteutettu kysely, johon vastasivat kasvatusalan opiskelijat.

Opiskelijat arvioivat yliopistoa kohtalaisen tasa-arvoiseksi opiskelupaikaksi mutta toivat myös esiin epäkohtia, kuten mieshakijoita suosivan valintaprosessin.

Tutkijat yllättyivät opiskelijoiden stereotyyppisistä käsityksistä: Esimerkiksi poikien tai maahanmuuttajaoppilaiden kanssa työskentelyn katsottiin vaativan miehisiä lähestymistapoja. Osa naisista puolusti mieskiintiötä vetoamalla lasten parhaaseen.

Kuka on tasa-arvon asiantuntija?

”Sukupuolen ja tasa-arvon käsitteet ovat monitulkintaisia ja heijastavat omaa aikaansa ja poliittisia tarkoitusperiä. Arkikeskustelussa jokainen kokee itsensä tasa-arvon asiantuntijaksi, sillä tasa-arvo ymmärretään asiaksi, jonka kaikki tuntevat ja tietävät”, tutkijat pohtivat.

Anne Laiho ja Annukka Jauhiainen pitävät tärkeänä, että tasa-arvosta ei haeta vain yhtä totuutta vaan keskustellaan avoimesti ja kriittisesti.

”Erityinen haaste niin tasa-arvon tutkijoille kuin opettajille on olla valppaana omien lähtökohtaoletustemme, käytäntöjemme sekä puhe- ja toimintatapojemme suhteen.”

Aikuiskasvatus 4/2017 avaa vertaisarvioiduilla artikkeleillaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä: Miten pelillistämisellä voidaan kehittää työelämää? Miten tasa-arvon toteutumista pitää tutkia? Millainen voimavara kansainväliset tutkijat ovat suomalaiselle korkeakoululle? Miten kotitalous kotouttaa afgaanipakolaisia?

Aikuiskasvatus-tiedelehden

  • artikkelit ovat tutkijoiden vertaisarvioimia
  • kustantavat Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
  • voit tilata Kansanvalistusseuran verkkokaupasta
  • löydät Kasvatuksen tiedelehtien FB-sivulta.

Lisätiedot

  • toimituspäällikkö Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437

 

Jaa artikkeli
Back to top