Aikuiskasvatus-tiedelehti avasi julkaisuarkistonsa – Avoin tutkimustieto lisää sivistyksen tasa-arvoa

 Aikuiskasvatus-tiedelehti avasi julkaisuarkistonsa – Avoin tutkimustieto lisää sivistyksen tasa-arvoa

Vertaisarvioitu Aikuiskasvatus-tiedelehti avasi julkaisuarkistonsa koko historialtaan, vuodesta 1981 lähtien. Vanhojen vuosikertojen digitointi tuo julkaisun laajalle yleisölle vapaasti verkossa luettavaksi.

– Digitoinnin valmistuminen on suuri askel tutkimustiedon avoimuudessa, joka taas on sivistyksen tasa-arvon perusta. Digitoinnilla edistetään monitieteellistä tutkimusalaa, joka on tärkeä yhteiskunnan kehittämisessä, sanoo Kansanvalistusseuran (Kvs-säätiö sr.)  toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Säätiö kustantaa julkaisun kumppaninaan Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS).

Digiarkistosta hyötyvät tutkimus ja opetus

Aikuiskasvatus on ilmestynyt tiedelehtien Journal.fi-palvelussa vuodesta 2019 lähtien. Nyt avattu julkaisuarkisto tarkoittaa numeroina 156 lehteä, 12 800 sivua ja yli tuhatta kirjoittajaa.

Päätoimittaja Ulpukka Isopahkala-Bouret pitää julkaisuarkistoa ehtymättömänä tiedonlähteenä tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja muille tieteenalasta kiinnostuneille. Hakutoiminto auttaa löytämään kiinnostavia aiheita.

– Digiarkisto mahdollistaa perehtymisen siihen, mitkä tutkimusaiheet ovat kiinnostaneet alan tutkijoita. Se auttaa ymmärtämään, miten ilmiöitä on tutkittu ja miten tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet. Vanhoja lehtiä selailemalla saa käsityksen siitäkin, ketkä ovat tutkimuksillaan ja asiantuntijapuheenvuoroillaan vieneet alaa kulloinkin eteenpäin, hän antaa esimerkkejä aineiston käyttömahdollisuuksista.

Isopahkala-Bouret toivookin, että tutkijoiden lisäksi opinnäytetöiden tekijät oppisivat hyödyntämään Aikuiskasvatusta lähdekirjallisuutenaan. Julkaisu toimii myös aiempaa paremmin kasvatustieteen kurssien oppimateriaalina, kun juttujen saatavuus isoillekin opiskelijaryhmille on digitoinnin jälkeen taattua.​

– Lehden mittavan julkaisuhistorian aikana julkaistuja, tiettyyn aihepiiriin liittyviä juttuja kokoamalla on mahdollista rakentaa kurssikokonaisuuksia, joissa tarkastellaan asioita historiallisesta perspektiivistä, päätoimittaja lisää.

Tunnustusta avoimuudesta

Digitointihanke toteutettiin Kansanvalistusseurassa ja rahoitettiin Suomen tiedekustantajien liiton avustuksella, joka perustuu Kopioston tekijänoikeuskorvauksiin. Hankkeen päävastuun kantoi digitointikonsultti Esko Clarke Sario. Hän huomasi, että digitointi tuo esiin aikuiskasvatuksen ilmiöiden juuret.

– Esimerkiksi jatkuvasta oppimisesta puhutaan hallituksen suulla nyt, mutta on siitä puhuttu takavuosinakin. Ilmiöt toistuvat, vaikka eri muodoissaan.

Kansanvalistusseuran myönteinen linja avoimeen tiedejulkaisemiseen on noteerattu tunnustuksilla. Syksyllä 2019 säätiö sai Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinnon sivistyksen pelottomasta puolustamisesta avoimella tutkimustiedolla. Aikuiskasvatuksen opiskelijat palkitsivat Aikuiskasvatuksen Vuoden 2019 aikuiskouluttajana samoista meriiteistä.

Aikuiskasvatus aikoo jakaa digitointihankkeessa opitut asiat eteenpäin työpajassa yhdessä Suomen tiedekustantajien liiton kanssa. Tiedelehti digiksi -paja tukee kotimaisten tiedekustantajien julkaisutoimintaa mahdollistamalla oppimisen asiantuntijoilta ja toisilta tiedelehtien tekijöiltä. Se suunnataan organisaatioille, joissa suunnitellaan tiedejulkaisujen digitointia.

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Lisää aiheesta

Lisätiedot

  • Terhi Kouvo, toimituspäällikkö, Aikuiskasvatus, 0400 396 437, terhi.kouvo@kvs.fi