Skip to Content

Filosofian dosentti Hanne Appelqvist ja kehotietoisen kokemuksen tutkija Ilmari Kortelainen.

Ajankohtaista

Aistit yhdistävät meidät maailmaan

Julkaistu:

Filosofian dosentti Hanne Appelqvist ja kehotietoisen kokemuksen tutkija Ilmari Kortelainen.

Haagan Alppiruusupuistossa 13.8. toteutettavassa keskustelussa kehollinen ja filosofinen aistien tutkimus kulkevat rinnakkain.

Virtualisoituvassa maailmassa vieraannumme helposti kehoistamme ja aisteistamme, mutta samalla ne ovat edelleen ainoa tapa, jolla saamme tietoa maailmasta.

Filosofian dosentti Hanne Appelqvist ja kehotietoisen kokemuksen tutkija Ilmari Kortelainen tutkivat keskustellen aistiteemaa 13.8. Haagan puistofilosofiassa.

Haagan Alppiruusupuistossa toteutettavassa keskustelussa kehollinen ja filosofinen aistien tutkimus kulkevat rinnakkain.

Ilmari Kortelainen toimii muun muassa kehollisuuteen erikoistuneena vierailevana tutkijana Taideyliopiston CEARADA -yksikössä. Häntä kiehtoo aisteissa sosiaalisuus, herkkyys, vinous ja mahdollisuus muuttaa esimerkiksi suhdettamme kulutukseen.

”Aistit auttavat myös tunnistamaan, mitä kehossa ja tunteissa tapahtuu ja mitä kehojen välillä tapahtuu”, Kortelainen sanoo.

Hanne Appelqvist taas lähestyy teemaa filosofian historian ja filosofisen estetiikan näkökulmasta.

Omassa tutkimuksessaan hän on keskittynyt ennen kaikkea Immanuel Kantin ja Ludwig Wittgensteinin filosofiaan.

Estetiikka, joka sanan laajassa merkityksessä tarkoittaa aistimellisuuden filosofista tutkimusta, on ollut Appelqvistin kiinnostuksenkohde jo 90-luvulta saakka.

”Viime vuosina olen ollut erityisen kiinnostunut siitä, kuinka esteettinen arvostelma linkittyy laajempiin filosofisiin kysymyksiin tiedon ja ymmärtämisen mahdollisuudesta. Odotan innostuneena keskustelua, jossa usein aika teknisetkin filosofiset pohdinnat tuodaan tutkijan kammiosta Alppiruusupuistoon ja sitä kautta asetetaan eräänlaiseen käytännön testiin”, hän sanoo.

Puistofilosofit-sarjassa tapaamme Haagan puistofilosofian järjestäjiä, puhujia ja taustavoimia.

Liity keskusteluun:

Kuvat: Veikko Somerpuro & Pasi Räsämäki

Jaa artikkeli
Back to top