Skip to Content
Ajankohtaista

Digitalisaatio ja Bildung – 21. vuosisadan haaste

Julkaistu:

Digitaalisen transformaation ja sivistyksen tulee kulkea käsi kädessä, todetaan Bildung-projektin uudessa raportissa ”Digitalisaatio ja Bildung”. Raportissa pohditaan, miten sivistys ja digitalisaatio täydentävät toisiaan. Mitkä ovat edut ja mitkä ovat riskit?

Digitaalinen transformaatio muuttaa koko yhteiskuntaamme, ei ainoastaan teknisenä, vaan myös taloudellisena ja sosiaalisena prosessina. Siihen sisältyy niin digitalisaatio kuin verkostoituminen. Transformaatiolla tarkoitetaan tuotteiden, prosessien ja palvelujen järjestämisen uudelleenmuotoilua, mikä koskee myös aikuiskoulutusta ja -kasvatusta. Se aiheuttaa puolestaan konkreettisia haasteita, kuten digitaalisen osaamisen puutteet ja digitaalisten välineiden ja -palveluiden saavutettavuuden ongelmat.

Uusi raportti “Digitalisaatio ja Bildung” käsittelee digitaalista transformaatiota Bildung-käsitteen näkökulmasta. BildungALE Erasmus+ projektissa Bildung-käsite määritellään seuraavasti: Bildung on yksilön kypsymisprosessi, joka yhdistää koulutuksen, kasvatuksen, tiedon, kulttuurin ja vastuun ihmisistä ja maapallosta. Bildung-termistä voidaan käyttää myös suomenkielistä termiä sivistys, joka on merkitykseltään lähellä sitä.

“Bildung voi, ja sen täytyy kulkea mukana tässä transformaatioprosessissa kriittisesti ja havainnollistavasti. Digitaalisen toimintaympäristön muutoksia ei voi estää, mutta aikuiskoulutuksen ammattilaisten tulee tunnistaa näitä transformaatioprosesseja, osallistua niihin sekä muokata niitä. Fokuksen ei tulisi olla vain digitalisaation taloudellisessa hyödyssä, vaan myös muissa tärkeissä asioissa kuten siinä, miten digitaalinen transformaatio voi edistää yhdessä elämistä, muista huolehtimista ja vastuun kantamista”, toteavat raportin kirjoittajat.

Raportissa esitellään kolme hyvää käytäntöä, jotka havainnollistavat miten digitalisaation, digitaalisen transformaation ja Bildung-käsitteen käytännöllisiä yhteyksiä voidaan vahvistaa. Digital Village (Itävalta) esittelee oppijalähtöisen, matalan kynnyksen lähestymistavan digitaitojen opetteluun. My Blossom Channel (Irlanti) auttaa kehitysvammaisia nuoria aikuisia tunnistamaan osaamistaan ja vaikuttamaan asioihin. Media literacy in Palestine (Suomi & Palestiina) edistää kriittistä medialukutaitoa ja kansalaisyhteiskunnan rakentumista Palestiinassa.

Raportti sisältää myös suosituksia päättäjille ja muille sidosryhmille, jotka luovat toimintaedellytyksiä aikuiskoulutusorganisaatiolle ja aikuiskoulutuksen ammattilaisille.

Raportin ovat kirjoittaneet Bildung-projektivastaavat seuraavista organisaatioista: The Association of Estonian Folk High Schools (Viro), DVV International (Saksa), SVEB (Sveitsi) ja AONTAS (Irlanti).

Tutustu Bildung-projektiin suomeksi

Lue Digitalisation & Bildung -julkaisu ja sen suomenkielinen lyhennelmä EAEAn verkkosivustolla.

***

Bildung Erasmus+ -projekti tarkastelee kokonaisvaltaisen Bildung-käsitteen soveltamismahdollisuuksia eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa. Projektissa tarkastellaan konseptia demokratian, digitalisaation, kestävän kehityksen ja perustaitojen näkökulmasta. Seuraa projektia sosiaalisessa mediassa: #BildungALE

Erasmus+ logo

Jaa artikkeli
Back to top