Skip to Content

Ahjolan kansalaisopiston asiakasraadissa tutustuttiin opiston viestintämateriaaleihin. Kuva: Usva Torkki

Ajankohtaista

Kansalaisopistojen toimintaa kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa

Julkaistu:

Ahjolan kansalaisopiston asiakasraadissa tutustuttiin opiston viestintämateriaaleihin. Kuva: Usva Torkki

Asiakasraatitoiminnan avulla kansalaisopistot ymmärtävät opiskelijoidensa tarpeita entistä paremmin. Syventynyt asiakasymmärrys auttaa kansalaisopistoja tunnistamaan kehityskohteita toiminnassaan ja luomaan opiskelijoidensa tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja.

– Olemme jo pitkään keränneet opiskelijoiden palautetta kurssien päätyttyä kurssipalautekyselyillä. Nyt haluamme ottaa opiskelijoita entistä enemmän mukaan opiston kehittämiseen asiakkaiden parasta ajatellen. Haluamme tietää, miten olemme onnistuneet ja haluamme ottaa huomioon asiakkaiden toiveita opiston tarjonnassa. Asiakasraatitoimintaa olemme käynnistäneet opistossamme viime syksynä avoimena kyselynä opistomme tiloissa. Asiakasraatitoimintaan on ilmoittautunut lähes 900 opistomme opiskelijaa, Etelä-Helsingin kansalaisopiston rehtori Mia Talikka kommentoi.

Asiakasraatitoimintaa pilotoidaan kuudessa kansalaisopistossa eri puolilla Suomea.

– Asiakasraateja toteutetaan, jotta saamme tietoa Ahjolan kehityskohdista, viestinnän tehokkuudesta ja kurssien laadusta. Asiakasraateja on toteutettu tablettikyselyillä, sekä livetapaamisissa Ahjolan toimitiloissa. Asiakasraatien tuloksien avulla kehitetään Ahjolan toimintaa ja palautteet viedään eteenpäin, Ahjolan setlementin viestintäkoordinaattori Eveliina Kiukkonen tiivistää.

 

Opiston työntekijät ja opiskelijat kohtasivat Ahjolan kansalaisopiston asiakasraadin kokoontumisessa. Kuva: Usva Torkki

Asiakasraatitoiminnassa opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin

Asiakasraatitoiminta auttaa kansalaisopistoja luomaan oppimisympäristöjä, jotka vastaavat entistä paremmin opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin.

– On tärkeää, että asiakkaiden ääni saadaan jatkossa selkeämmin kuuluviin osana päätöksentekoa ja opiston toiminnan kehittämistä. Asiakasraatitoiminnan tavoitteet toimivat molempiin suuntiin: toisaalta meillä on tarve ymmärtää paremmin asiakasnäkökulmia, toisaalta haluamme lisätä asiakkaiden ymmärrystä kansalaisopistotoiminnan mahdollisuuksista. Pidän erityisen tärkeänä, että asiakasraatitoiminnassa on mukana laajasti eri taustaisia henkilöitä, Nurmijärven opiston rehtori Jenni Karemo kommentoi.

Asiakasraateja on toteutettu erilaisissa tapahtumissa ja verkon välityksellä. Lukuisat opiskelijat ovat lähteneet mukaan vapaaehtoiseen asiakasraatitoimintaan.

– Nuoret toivoivat, että Vuolle näkyisi enemmän, jotta tunnettuus ja nykyinen hyvä toiminta saavuttaisi nuoret. Näkyvyyttä somessa onkin lisätty mm. Instagramissa. Nuoret myös kokevat usein sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja saattavat sen vuoksi jättää tulematta kursseille, joten tätä yritetään lieventää netin opettajaesittelyillä ja tilojen esittelyillä. Nuorten toiveita kuunnellaan ja huomioidaan kurssisuunnittelussa, mm. Kurssien aiheissa ja kestossa, Vuolteen opiston hankevastaava Hanna-Leena Leinonen kertoo.

Asiakasraatitoiminta on tavoittanut laajasti eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä.

– Pidimme asiakasraadin kumppaniopisto Diakin tulkkiopiskelijoiden ryhmälle. Tässä ajatuksena oli selvittää maahanmuuttajaopiskelijoiden ajatuksia ja tietämystä kansalaisopistosta ja myös markkinoida opistoja opettamisen paikkana, eli tulevaisuuden työnantajana. Opiskelijoilla on erittäin hyviä kysymyksiä ja osalla todella hyvää tietoa opistojen yhteiskunnallisesta merkityksestä, Kalliolan kansalaisopiston koulutuspäällikkö Minna Lankinen kommentoi.

Haluatko seurata asiakasraatitoiminnan kehittymistä?

Kuuden kansalaisopiston yhteishankkeessa Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin kokeillaan uusia tapoja kehittää kansalaisopistojen toimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Hankkeeseen osallistuvat kansalaisopistot Ahjolan opisto, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Nurmijärven opisto ja Vuolteen opisto ovat kehittäneet asiakasraatitoiminnan mallin, jossa vapaaehtoiset opiskelijat jakavat näkemyksiään kansalaisopistojen toiminnasta.

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeessa toteutetun asiakasraatitoiminnan pohjalta luodaan käsikirja asiakasraatitoiminnan juurruttamiseksi kansalaisopistojen kentällä. Käsikirja jaetaan kaikille asiakasraatitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille kansalaisopistoille.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mia Talikka
mia.talikka(at)kvs.fi

Viestintäkoordinaattori Joanna Hamberg
joanna.hamberg(at)kvs.fi

Projektin esittelysivu: Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin

Jaa artikkeli
Back to top