Skip to Content

Kuva: Pirjo Tuominen / Eduskunta. Kuvakäsittely: Kvs-säätiö.

Ajankohtaista

Kestävämmän tulevaisuuden vaalit – Kvs-säätiön hallitusohjelmateesit

Julkaistu:

Kuva: Pirjo Tuominen / Eduskunta. Kuvakäsittely: Kvs-säätiö.

Näin vaalikeväänä olemme tukemassa tulevan hallituksen toimia julkaisemalla säätiömme hallitusohjelmateesit. Koko henkilöstömme on osallistunut teesien laatimiseen, ja nyt kutsumme sinut mukaan viemään viestiä tuleville hallituspuolueille.

Teesi 1: Elinikäisen oppimisen kulttuuria on vahvistettava.

Unescon CONFINTEA VII -konferenssi linjasi globaaliksi tavoitteeksi elinikäisen oppimisen kulttuurin vahvistamisen. Suomi on tämän linjauksen vahvistanut Unescon jäsenmaana. Nyt tämä tavoite on kirjattava hallitusohjelmaan: oikeus oppimiseen ja perustaitoihin on hyvän elämän perusta. Elinikäisen oppimisen kulttuuriin kuuluu myös koulutuksen yhdenvertaisuuden edistäminen ohjauksen ja tuen keinon.

Teesi 2: Kaikille oikeus oppia kaikkialla.

Etäopetus mahdollistaa oppimisen, vaikka koulunkäynti lähiopetuksessa ei olisikaan mahdollista. Mielestämme tämä oikeus on kirjattava perusopetuslakiin. Olemme yli 100 vuoden ajan kehittäneet etäopetusta kirjeopistosta täysipainoisesti verkossa toimivaan Etäkoulu Kulkuriin. Olemme myös menestyksekkäästi toteuttaneet mobiiliopetuksen hankkeita. Etäopetus mahdollistaa oppimisen kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa, jos se järjestetään laadukkaasti ja oppija huomioiden.

Teesi 3: Sivistysyhteiskunta tähtää kestävään tulevaisuuteen.

Ekososiaalinen sivistys on vihreän siirtymän perusta, ja sen on sisällyttävä kaikkeen koulutukseen. ​Tämä yhteinen planeettamme tarvitsee jokaisen kansalaisen pelastajakseen säilyäkseen elinkelpoisena. Sivistysyhteiskunnan on otettava kaikki mukaan vihreään siirtymään ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ekososiaalinen sivistys on paras tulevaisuuden turvamme.

Lisätietoja hallitusohjelmateeseistämme:

  • toimitusjohtaja Lauri Tuomi, lauri.tuomi(a)kvs.fi

 

Jaa artikkeli
Back to top