Skip to Content
Ajankohtaista

KIRJOITTAJAKUTSU: Aikuiskasvatus-tiedelehti tarttuu akateemiseen yrittäjyyteen

Julkaistu:

Korkeakouluja johdetaan enenevässä määrin kuten yrityksiä. Niiden odotetaan verkostoituvan elinkeinoelämän kanssa ja vastaavan sen tarpeisiin kansallisen kilpailukyvyn takaamiseksi. 

Leikkaukset, kehittäminen ja uudistamispaineet sekä laaduntarkkailuun, markkinoihin ja valvontaan pohjaavat käytännöt muokkaavat perustavasti niin tieteen ja korkeakoulutuksen asemaa ja autonomiaa kuin akateemista työtä.

Tutkija-opettajien tulee julkaista yhä enemmän, opettaa yhä paremmin, hankkia rahoitusta, kansainvälistyä ja kaupallistaa tutkimustuloksensa. Opiskelijoiden taas tulee opiskella vielä tehokkaammin ja nopeammin sekä kehittää työelämässä vaadittavia yrittäjämäisiä taitoja.

Kriittisesti ja monipuolisesti

Aikuiskasvatus-tiedelehti syventyy seuraavassa teemanumerossaan akateemiseen yrittäjyyteen. Alkukesästä 2019 ilmestyvä lehti (2/2019) kuvaa ilmiön muotoja, mahdollisuuksia ja ongelmia. 

Tiedelehden katsannossa akateeminen yrittäjyys on korkeakoulujen, tutkija-opettajien ja opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa. Se voi olla  korkeakoulujen toimintaa ja johtamista yleensä, osaamisen kaupallistamista tai yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta.

Kutsumme yrittäjyysteemaan mukaan tekstejä, joissa käsitellään ilmiötä monipuolisesti ja kriittisesti. Voit käsitellä yrittäjyyteen kytkeytyviä käsityksiä ja käytäntöjä suomalaisissa korkeakouluissa tai kentän eri toimijoiden kokemuksia ja asemoitumista akateemiseen yrittäjyyteen. Esimerkiksi,   

  • mitkä ovat yliopistojen ja niitä edustavien akateemisten toimijoiden tilat toimia kansallista kilpailukykyä korostavassa yliopistossa
  • missä määrin akateeminen yrittäjyys voi ratkoa kilpailukyvyn ongelmia globaalissa maailmantaloudessa
  • millaista yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyspedagogiikkaa yliopistoissa tulisi edistää
  • millaisilla kykyjä ja taitoja opiskelijoille tulisi opettaa heidän valmistautuessaan epävarmaan ja jatkuvasti muuttuvaan työelämään?

Osallistu teemanumeroon teoreettisella tai empiirisellä tiedeartikkelilla, näkökulmalla tutkimukseen tai käytäntöön, puheenvuorolla tai kirja-arviolla.

Toimi näin

Aikuiskasvatus on vertaisarvioitu tiedelehti, jossa julkaistaan tiedeartikkeleita, näkökulmia ja puheenvuoroja, kirja-arvioita ja tutkijahaastatteluja. Sen tuorein numero 2/2018 pureutuu osallisuuteen ja sivistykseen rapautuvassa hyvinvointivaltiossa.  

Jaa artikkeli
Back to top