Skip to Content

Kuva: Anne Tastula

Ajankohtaista

Kontaktiopetus korvaamatonta: Monimuotoisia medialukutaitokoulutuksia Palestiinassa

Julkaistu:

Kuva: Anne Tastula

Kahden vuoden tauon jälkeen pääsimme toukokuussa paikan päälle Palestiinaan vetämään medialukutaitokoulutusta. Tätä oli odotettu -fiilis tuntui ja kuului vahvasti sekä kouluttajien että osallistujien saapuessa paikalle yhteiseen tilaan.

Kontaktiopetus on ilman muuta etäopetusta hedelmällisempää, ja sen merkitys kansainvälisessä ja kulttuurien välisessä opetuksessa – jossa yhteisen kielen puuttuessa käytetään tulkkeja – on sitäkin korvaamattomampaa.

Viime metreillä ennen matkaamme opetusmuoto muutettiin vielä hybridiksi, yhden paikallisryhmän matkustusvaikeuksien vuoksi. Ryhmä osallistui etänä liveopetukseemme, paikan päällä olevan fasilitoivan kouluttajan johdolla. Viikon kestävä hybridiopetus onnistui olosuhteisiin nähden erittäin hyvin. Kouluttajien kanssa keskustelimme ennakkoon hyvistä tavoista saada etäosallistujatkin osaksi isompaa koulutusryhmää ja tässä onnistuttiin. Olihan osallistujille tietysti jo kokemusta verkko-opetuksesta kurssimme aikaisemmilta tapaamiskerroilta.

Pandemia-aikana, lähes koko projektin ajan, medialukutaitokoulutukset toteutettiin verkossa. Opetussuunnitelmaa muokattiin sitä varten käytännönläheisestä kamerankäsittelystä verkkotyöskentelyyn sopivammaksi. Mukaan tuli myös oppimisen opettelua, itsenäiseen opiskeluun rohkaisemista ja verkon oppimisalustan harjoittelua.

Oppimispäiväkirja, käänteinen oppiminen ja osittain itsenäinen opiskelu verkkoalustalla olivat osallistujien palautteen mukaan uusia oppimismenetelmiä. Oman oppimisen reflektointiin käytettiin aikaa koko neljä kuukautta kestävän koulutuksen ajan, ja loppukeskusteluissa huomasimme ajattelun oman oppisen vastuunkannosta syventyneen.

Koulutukset jatkuvat syksyllä

Kurssille osallistujien lisäksi projektissamme koulutetaan paikallisia toimittajia medialukutaidon kouluttajiksi. He työskentelevät koulutuksissa ohjaajina yhdessä työntekijöiden ja suomalaisten vapaaehtoisten kouluttajien kanssa. Koulutuksen ja projektissa hankitun työkokemuksen avulla heillä on paremmat työmahdollisuudet mediataidon kouluttajina. Kansainvälisessä projektissa työskentely ja sen kautta hankitut taidot ovat kovaa valuuttaa alueella, jossa korkeakoulutettujen työttömyys on huipussaan.

Suomalaisten vapaaehtoisten rooli projektin onnistumisessa on erityisen tärkeää. Kollegiaalinen yhteistyö antaa suomalaisille toimittajille uutta ymmärrystä paikallisesta mediaympäristöstä ja toisaalta toimittajien matka paikan päälle tuo suomalaiseen mediamaisemaan juttuja Palestiinasta.

Projektimme jatkuu syksyllä Palestiinassa kouluttajien koulutuksella, jossa etsitään ratkaisuja ja tuotetaan medialukutaitomateriaaleja erityisesti näkö- ja kuulovammaisille.

Toivottavasti saamme rahoitusta myös tuleville vuosille. Tarkoituksena olisi saattaa medialukutaidon opetus vakinaiseksi osaksi Bethlehemin yliopiston kurssitarjontaa, tiedekunnasta riippumatta.

Anne Tastula

Kirjoittaja on työskennellyt medialukutaidon opettamisen parissa Palestiinassa vuodesta 2016.

 

Lue lisää aiheesta

Kahden kansan välissä -blogissa seurataan Kvs-säätiön mediakoulutushanketta Palestiinassa.

Medialukutaidon edistäminen Palestiinassa (2015–2022)

Jaa artikkeli
Back to top