Skip to Content
Ajankohtaista

Koulutustutkijat: Opettajaopiskelijoiden ihanteet yhteisöllisestä työkulttuurista eivät aina vastaa työn arkea

Julkaistu:

Tuleva opettaja saattaa omaksua opinnoissaan yhteisöllisen työkulttuurin, jossa voi kehittyä ammatillisesti keskustelemalla kollegojen kanssa. Työelämässä ei kuitenkaan aina ole tilaa keskusteluille ja oppien toteuttamiselle, esittää koulutusorganisaatioiden työkulttuureihin perehtynyt tutkijaryhmä.

– Kouluja kuten muitakin työyhteisöjä kehitetään ahkerasti yhteisölliseen suuntaan, mutta usein se on vaikeaa. Muutoksessa on ymmärrettävä työkulttuuria ja sen taustalla olevia ilmiöitä, sanoo yliopistonopettaja Tiina Nikkola Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Aikuiskasvatus-tiedelehdessä julkaistussa vertaisarvioidussa tiedeartikkelissa koulutuksen tutkijat rakentavat kehystä ilmiölle. Tutkimus on vapaasti luettavissa tiedelehtien yhteisessä Journal.fi-palvelussa.

Työkulttuuri ohjaa ammatillista kehittymistä

Koulutusalan työkulttuureihin pureutuva artikkeli on tärkeä tietolähde etenkin koulutuksen ja työelämän kehittäjille: kehittämisessä on tärkeää tajuta ilmiön monimutkaisuus ja muutoksen ennakoimattomuus. Koulun johtajia ja opettajia se auttaa ymmärtämään, miksi hyvät aikomukset eivät aina tuota hedelmää työn arjessa.

Opettajaopiskelijat taas saavat tutkimuksesta keinoja tunnistaa työelämässä vastaan tulevia ilmiöitä.

– Opettajankoulutuksen ja koulun työkulttuurit saattavat olla niin erilaisia, että uraansa aloittavan opettajan voi olla vaikea toteuttaa koulutuksessa omaksuttuja ajatuksia ammatillisuudesta. Näin työkulttuurit ohjaavat työpaikkojen kehittymistä, myös tiedostamattomalla tasolla, Nikkola sanoo.

Kuluvan viikon lopulla opetusalan ammattilaiset ja opiskelijat tapaavat Educa-messuilla Helsingissä.

Katse on ohjattava pintaa syvemmälle

Yliopistokoulutuksen tuottama tutkimuksellinen orientaatio jää työelämässä helposti marginaaliin. Sinänsä tarpeellinen sisällöllinen ammattitaito vaatii kehyksekseen yhteisöllistä ja koulutuspoliittista ymmärrystä, tutkijat huomauttavat.

Mitä sitten voidaan tehdä? Ensinnäkin on tärkeää selvittää, miten työkulttuuri edistää tai estää kehittämistä. Toiseksi työkulttuureita on ohjattava nykyistä aktiivisempaan vuoropuheluun. Kolmanneksi on katsottava pintaa syvemmälle.

– Koulutuksen kehittäminen hyötyisi ryhmien ja yhteisöjen sekä niihin kuulumisen, liittymisen ja niissä työskentelyn syvärakenteiden tarkastelusta. Työkulttuuri on opiskeltavien sisältöjen ohella tärkeä tekijä oppimisessa, mutta se jää helposti vähemmälle huomiolle, artikkelissa todetaan.

Tiina Nikkola, Jarmo Lyhty, Matti Rautiainen ja Minni Matikainen: ”Työkulttuurien jännitteitä koulutusyhteisöissä”. Aikuiskasvatus 4/2019.

 

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Lisätiedot 

  • Terhi Kouvo, toimituspäällikkö, Aikuiskasvatus, 0400 396 437, terhi.kouvo (a) kvs.fi  

 

Jaa artikkeli
Back to top