Skip to Content
Ajankohtaista

Kulkuri-verkkokoulun kymmenes syyslukukausi alkaa 3.9.

Julkaistu:

Etäkoulu Kulkurissa ulkomailla asuvat oppilaat voivat etäopiskella Suomen peruskouluaineita. Oppilas voi valita Kulkurin etä- ja verkkokurssitarjonnasta omaan oppimistarpeeseensa sopivien aineiden kursseja. Kulkuri-verkkokoulussa on suomen kielen ja kirjallisuuden, historian ja yhteiskuntaopin, ruotsin kielen ja kuvataiteen kursseja. Uusimpina aineina ovat kotitalous, käsityö, musiikki, matematiikka, biologia ja maantieto.

Syyslukukaudella 2012 verkkokoulussa aloittaa yli 150 oppilasta ja neljätoista opettajaa. Oppilasmäärässä on pienoista nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Oppilaita on sitä enemmän, mitä enemmän suomalaiset yritykset tekevät ulkomaankauppaa maailmalla. Eniten oppilaita on Saksasta, Kiinasta ja Australiasta.

Ulkomailla asuvat suomalaiset oppilaat ovat hyvin heterogeeninen joukko. Osa on vasta muuttanut ulkomaille ja asuu siellä vain vuoden, osa taas on asunut ulkomailla koko ikänsä. Suomen kielen taidot vaihtelevat, ja oppilailla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita opiskelulleen.

Kun on kyse perusopetusikäisistä oppilaista ulkomailla, myös vanhemmat on sitoutettava verkko-opiskeluun ja sen tukemiseen. Opettaja ja oppilas ovat kaukana toisistaan ja yhteyttä pidetään vain verkossa, joten vanhemman tärkeänä tehtävänä on oppilaan lähiohjaus ja motivointi verkko-opiskelun pariin. Jotta verkko-opiskelu sujuisi, myös vanhempien väliseen keskusteluun ja vertaistukeen on kiinnitettävä huomiota.

Eri puolilla maailmaa asuvien oppilaiden aikaerot ja epäsäännölliset työskentelyajat vaikeuttavat säännöllisyyttä ja mahdollisuutta pari- tai ryhmätöihin. Reaaliaikainen etäopetus ei onnistu. Aktiivisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen käytetään Ciscon Webex-videoneuvottelujärjestelmää. Videoneuvottelut ovat katsottavissa tallenteina, joten aikaero ei häiritse.

Etäkoulu Kulkurin toimintaa rahoitetaan Opetushallituksen hankerahoituksella ja oppilaiden lukukausimaksuilla.

Lisätietoja:

Koulunjohtaja Tuija Tammelander, puh. 050 3833968 tai tuija.tammelander@kvs.fi

Toiminnanjohtaja Tapio Kujala, puh. 0400 436690 tai tapio.kujala@kvs.fi

Jaa artikkeli
Back to top