Skip to Content
Ajankohtaista

Kumppaneita yli sektorirajojen

Julkaistu:

Siirryin Kvs-säätiön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäälliköksi Helsingin yliopistolta toukokuussa 2022. Aikaisemmassa työpaikassani tiedostin, että yliopistojen kumppanit ovat tyypillisesti toisia yliopistoja: Henkilöstön kannalta on mukavaa asioida samankaltaisten toimijoiden kanssa, yhteinen sävel löytyy helposti ja intressit ovat samankaltaiset. Muutaman kuukauden Kvs-työkokemuksen jälkeen huomasin, että samanlainen ajattelu toimii säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen maailmassa: Kansalaisjärjestöjen kumppanit ovat useimmiten toisia kansalaisjärjestöjä.

Sektorirajojen ei pitäisi antaa kuitenkaan rajoittaa näköaloja. Hyvä kumppani voi löytyä lähes mistä vaan! Olennaista on löytää win-win -asetelma. Kumppaneidemme ei tarvitse olla saman sektorin toimijoita, kunhan ne toimivat yhteisten eettisten periaatteiden mukaan, ja huomioivat vastuullisuuden toiminnassaan.

Esimerkiksi yliopistot voivat olla hyviä kansalaisjärjestöjen kumppaneita. Missä muualla kuin kansalaisopistossa voisikaan testata aikuiskoulutuksen uusimpia virtauksia, kuten ekososiaalista oppimista? Kansalaisopisto voi myös viedä tutkittua tietoa eteenpäin nopeammin kuin tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja kirjoitetaan.

Kvs-säätiö on toimija, joka tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin, ja pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita. Koulutussaralla tämä on ensiarvoisen tärkeää – tarpeet ovat moninaiset ja muuttuvat jatkuvasti. Koska säätiöllä on henkilökuntaa rajallinen määrä, sen täytyy olla valmis omaksumaan uutta nopeasti. Kumppani voisikin tarjota esimerkiksi uutta osaamista myös omalle väellemme.

Hyvä esimerkki yhteiskunnalle tärkeiden tarpeiden nopeatempoisesta täyttämisestä on yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa luotu Kaikkien-malli. Sen taustalla oleva Citizens’ Curriculum -järjestelmä perustuu Britanniassa tehtyyn tutkimukseen. Kansalaisen perustaitojen opetukseen tarkoitetun Kaikkien-mallin herätteenä oli vuoden 2015 Euroopan pakolaiskriisi ja sitä seurannut keskustelu kotouttamistarpeista. Tästä osaamisesta nousee myös Marttojen ja Opintokeskus Siviksen kanssa tällä hetkellä antamamme digitaitojen opetus. Yhdessä löydämme oikeat kohderyhmät ja kehitämme parhaat metodit perustaitojen opetukseen.

Nykyajan maailmankansalaisen perustaitoja ovat myös kestävän kehityksen ymmärtäminen ja medialukutaidon oppiminen. Näihin liittyviä opetustaitoja olemme kehittäneet myös Suomen ulkopuolisten kumppanien kanssa. Kansainvälisissä projekteissa syntyy laajaa ymmärrystä ongelmien ja niiden ratkaisujen luonteesta eri kulttuureissa. Medialukutaitoa olemme työstäneet suomalaisten kumppanien lisäksi kahden Palestiinassa sijaitsevan toimijan kanssa. Yhdessä kirjoitettu opas on käännetty suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Ekologisen ymmärryksen pääomaa olemme kartuttaneet mm. tsekkiläisten, puolalaisten ja latvialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa Eco-Active for Planet -hankkeessa.

Kansalaisjärjestöjen kanssa toimiminen on melko mutkatonta ja helppoa. Silti ajattelen, että myös yrityskumppanit voisivat löytää paikkansa Kvs-säätiön toiminnan läheltä, ja osallistua sen opetuksellisiin aktiviteetteihin.

Kansalaisopiston kursseilla voisimme esimerkiksi tarjota yritykselle mahdollisuuden löytää tuotteilleen asiakkaita ja testaajia. Yritykset voisivat myös hyödyntää opetustarjontaamme: Yhdessä suunnitellut minikurssit ja tapahtumat sopisivat mm. henkilöstön koulutus- ja virkistyspäiviin – tai uusien, hyödyllisten taitojen opettamiseen asiakkaille. Voisin kuvitella vaikkapa pankkien ohjaavan asiakkaitaan oman taloutensa hallintaan ja piensijoittajuuden saloihin. Kvs-säätiö kumppanina voisikin olla monelle toimijalle sopiva palvelun tuottaja ja tarpeellisen tiedon jakaja.

Rohkeus edellyttää rajojen rikkomista. Sivistyksen pelottomana puolustajana olemme siihen valmiita.

Heidi Kinnunen
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopäällikkö, Kvs-säätiö

Jaa artikkeli
Back to top