Skip to Content
Ajankohtaista

Marginaaliryhmät saatava aikuiskoulutuksen piiriin

Julkaistu:

Aikuiskoulutukseen osallistuminen on edelleen vähäistä useissa Euroopan maissa. Tämä koskee etenkin yhteiskunnan marginaaliin asettuvia ryhmiä, kuten romaneja ja maahanmuuttajia. Parantaakseen tilannetta, eurooppalainen Outreach-Empowerment-Diversity (OED) -verkosto on tuottanut koulutuspoliittisen julkaisun. Se sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka marginaaliryhmät saadaan koulutuksen piiriin ja kuinka heidän aktiivisuuttaan voidaan lisätä oppimisprosessin kautta.

Eurooppalaisen elinikäistä oppimista koskevan tutkimuksen mukaan aikuiskoulutus vaikuttaa positiivisesti ihmisten onnellisuuteen, terveyteen ja itsetuntoon. Aikuisoppijat ovat yhteiskunnallisesti aktiivisempia ja suvaitsevampia. Lisäksi heidän on todettu olevan parempia kasvattajia. Aikuiskoulutuksen positiiviset puolet korostuvat marginaaliryhmissä. Tämän vuoksi OED-verkosto vaatii yhteiskunnalta erityisiä toimia.

Koulutuspoliittinen julkaisu koostuu:

  1. Suosituksista päätöksentekijöille ja aikuiskouluttajille. Nämä ehdotukset perustuvat kokoelmaan hyviä käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa, ja verkoston laatimaan metodologiseen ohjeistoon.
  2. Käytännön oppaasta, joka auttaa päätöksentekijöitä ryhtymään toimeen.

Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi OED-verkoston verkkosivulla.

Tausta

OED-verkosto kokoaa yhteen 17 organisaatiota 14 Euroopan maasta. Sen tavoitteena on:

  • tarjota tietoa siitä, kuinka marginaaliset ryhmät voidaan saada oppimisen piiriin,
  • lisätä aikuiskoulutuksen monimuotoisuutta ottamalla huomioon oppijoiden oma ääni,
  • rohkaista oppijoita aktiiviseen kansalaisuuteen.

OED-verkosto perustuu OED-hankkeeseen, jota koordinoi Euroopan aikuiskasvatusliitto (European Association for the Education of Adults, EAEA). Kansanvalistusseura on projektin suomalaispartneri. Marraskuussa 2014 päättyvä kolmivuotinen hanke on rahoitettu Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelman tuella.

Lisätietoa verkostosta ja projektista löytyy OED-verkkosivuilta.

Yhteystiedot:

Gina Ebner
Pääsihteeri, EAEA
+32 2 893 25 24
gina.ebner@eaea.org

Aura Vuorenrinne
Tiedottaja, EAEA
+358 40 511 24 75
eaea-info@eaea.org

Jaa artikkeli
Back to top