Skip to Content
Ajankohtaista

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Etelä-Helsingin kansalaisopistolle koulutustehtävän laajennuksen kestävään kehitykseen

Julkaistu:

Kvs-säätiön ylläpitämä Etelä-Helsingin kansalaisopisto (Etko) on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä koulutustehtäväänsä laajennuksen kestävään kehitykseen. Tämä vahvistaa Etkon tekemää pioneerityötä kestävän kehityksen hyväksi toimintaympäristössään. Opiston muita koulutustehtäviä ovat terveyttä edistävät opintosisällöt ja kielten opetus.

“Koulutustehtävän muutosta haettiin, sillä tavoitteena on, että opiston koko toiminnassa kestävä kehitys tulee näkymään vahvasti”, tiivistää Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr.) toimitusjohtaja Lauri Tuomi. Päätöksen asiasta teki Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kestävän kehityksen näkökulmia halutaan Etelä-Helsingin kansalaisopistossa (ETKO) kytkeä opetussuunnitelmaan, kurssisisältöihin ja opiston toimintaan kokonaisuudessaan.  

Ekososiaalinen näkökulma keskeinen

Kestävää kehitystä ei nähdä pelkästään ympäristönäkökulmasta, vaan toiminnassa otetaan huomioon sosiaaliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat. Rehtori Mia Talikan mukaan opiston asiakasraadeissa on jo kyselty, millaisista ekososiaalisista osa-alueista ihmiset ovat kiinnostuneita ja mistä toivoisivat lisäoppia itselleen.  

Jätkäsaareen on puolestaan rakentumassa elinikäisen oppimisen kiertotalouskortteli, jonka suunnittelussa opisto on ollut vahvasti mukana.  

”Opistollamme on jo OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti, ja koko toimintaa ohjaa kestävän kehityksen periaatteet. Nyt saatu koulutustehtävä antaa meille mahdollisuuden kytkeä kestävän tulevaisuuden edistäminen vielä vahvemmin toimintaamme ja asiakkaidemme eduksi ”, Talikka toteaa. 

Uusi koulutustehtävä tuo painoarvoa ja velvoittaa

Lauri Tuomi muistuttaa, että kestävyyskriisi uhkaa planeettaamme ja yhteiskuntaamme. “Uusi koulutustehtävä on kirjattu ylläpitämislupaan, joten tällä on tärkeä painoarvo koko vapaan sivistystyön sektorilla. Opisto on edelläkävijänä esimerkki koko sektorille sekä kotimaassa että kansainvälisesti”. 

Etko järjestää koulutusta ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia Etelä-Helsingin sydämessä. Kaikille avoimen kaupunkiopiston toiminta nojaa elinikäisen oppimisen periaatteeseen. Kursseilla on vuosittain mukana yli 3 000 osallistujaa.

Etelä-Helsingin kansalaisopistoa ylläpitää Kvs-säätiö

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on sitoutumaton sivistyssäätiö, jonka tarkoituksena on sivistystyön, aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen edistäminen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Säätiön ydinosaamista ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen, jotka nojaavat tutkimukseen ja uusimpaan tietoon. Kvs-säätiö on perustettu vuonna 1874, ja se koordinoi Sivistyksen teemavuotta 2024. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Lauri Tuomi, Kvs-säätiö, +358 50 47 69 977, lauri.tuomi(a)kvs.fi
Rehtori Mia Talikka, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, +358 44 4932 466, mia.talikka(a)kvs.fi

 

Jaa artikkeli
Back to top