Skip to Content
Ajankohtaista

Peruskoulun verkko-opetuksen tarve ulkomailla kasvaa – opetuksen järjestämiseen kaivataan lisätukea

Julkaistu:

Kansanvalistusseura (KVS) edellyttää lisätukea ulkomailla asuvien perusopetusikäisten opetuksen järjestämiseen.

Valtiovarainvaliokunnalle 16. lokakuuta osoitetussa asiantuntijalausunnossaan KVS esittää, että sen ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin vuoden 2019 valtionavustukseen tehdään tasokorotus.

Ulkomailla asuminen on yhä useamman perheen arkea, ja muuttajien sosio-ekonomiset taustat ovat entistä vaihtelevampia. Etäkoulu Kulkurin oppilasmäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja sen myötä ohjaustarve lisääntynyt.

Etäkoulua käyvät ulkomailla asuvat perusopetusikäiset, jotka voivat opiskella kaikkia peruskoulun aineita ja saada tarvittaessa myös päättötodistuksen.

Suomesta ulkomaille muuttavien määrä on kasvanut 2010-luvulla vajaasta 12 tuhannesta yli 18 tuhanteen. Maastamuuton seurauksena pelkästään kuluneen vuoden aikana Kulkurin oppilasmäärä on kasvanut 300 oppilaasta 340:een.

Tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilölle suuri tarve

Yläkoululaisista entistä useampi tähtää peruskoulun päättötodistukseen, mikä on lisännyt yksilöllisen ohjauksen tarvetta. Kulkuri-verkkokoulussa aloitti tänä syksynä määräaikainen opinto-ohjaaja.

Kansanvalistusseura esittää lausunnossaan valtionavustuksen lisäämistä siten, että ulkomailla asuvien oppilaiden opetus ja ohjaus turvataan jatkossa.

Lisärahoitusta tarvitaan myös tieto- ja viestintätekniikan (tvt) tukihenkilön palkkaamiseen.

Verkkokoulun kaikki oppilaat opiskelevat omilla koneillaan, joissa on esimerkiksi erilaisia käyttöjärjestelmiä. Opinto-ohjaajan lisäksi verkkokoulussa tarvitaan jatkossa myös tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilö, joka auttaa oppilaita ja vanhempia sekä sivutoimisia opettajia verkkoympäristöjen käyttöönotossa ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä ongelmissa.

– Yläkoululaisille paineita tuo haastavan etäopiskelun lisäksi jatko-opintojen pohdinta. Ohjaussuhteen rakentuminen vaatii aikaa, etenkin, kun toimitaan verkkoympäristössä. Siksi on tärkeää, että voimme turvata ohjauksen riittävällä julkisella rahoituksella, sanoo koulunjohtaja Tuija Tammelander.

Etäopiskelussa korostuvat oppijan oppimistaidot, itseohjautuvuus ja vastuuntuntoisuus. Kulkurin ohjaus antaa työkaluja ja tukea opiskelun suunnittelun, aikatauluttamisen ja oppimistaitojen kehittämiseen. Perusopetusikäisen etäopiskelu ei onnistu ilman lähiaikuisen tukea ja henkilökohtaista oppilaanohjausta.

Lisätietoja:

koulunjohtaja Tuija Tammelander, 050 383 3969, tuija.tammelander(a)kvs.fi.

Jaa artikkeli
Back to top