Skip to Content
Ajankohtaista

Sivistyksessä on voimaa

Julkaistu:

Juuri ilmestynyt “What is Bildung?” -julkaisu tarjoaa kattavan näkemyksen sivistyskäsitteeseen ja sen potentiaaliin eurooppalaisen aikuiskoulutuksen kehittämisessä. Julkaisu on ensimmäinen osa sarjasta, jossa tarkastellaan sivistyskäsitteen soveltamista oppimisen eri osa-alueilla.

Sivistykseen pohjaava aikuiskoulutus auttaa ihmisiä toimimaan alati monimutkaistuvissa ympäristöissä ja ennalta tuntemattomassa tulevaisuudessa. Sivistykseen pohjaava aikuiskoulutus myös vahvistaa suvaitsevaisuutta ja uteliaisuutta.

”What is Bildung?” -julkaisu tarjoaa perusteellisen, mutta tiiviin yleiskatsauksen sivistyksen käsitteeseen ja pohtii, millaista sivistystä tarvitaan 21. vuosisadalla.

Julkaisu on osa sarjaa, jossa ilmestyy kuusi osaa. Tulevien julkaisujen temaattisina fokuksina ovat digitaalinen oppiminen, demokratia, kestävyys ja perustaidot.

Kokonaisvaltaista oppimista edistämässä

Julkaisusarja tuotetaan Erasmus+ -hankkeessa ”Bildung – Building Inclusive Lifelong learning systems by Developing a European Understanding of Bildung for the Next Generations”. Bildung-hankkeen tavoitteena on tukea eurooppalaisen aikuiskoulutussektorin kehittämistä ottamalla keskiöön ja tarkastelemalla sivistys -käsitteen poliittista ja käytännöllistä potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja keskeisiin eurooppalaisiin haasteisiin aikuiskoulutuksen keinoin.

Bildung-julkaisu ehdottaa uusia lähestymistapoja tämänhetkiseen aikuiskoulutukseen. Julkaisu on ensimmäinen askelma aiheeseen ja sisältää katsauksen sivistys -käsitteen historiaan, merkitykseen ja potentiaaliin. Se tarjoaa johdannon sivistyksen käsitteeseen, erottaa sen nykyisestä valtavirran aikuiskoulutuksesta ja tekee siitä aikuiskasvattajien työhön sovellettavan.

Sivistykseen perustuvan aikuiskoulutuksen hyödyt

Sivistykseen pohjaava koulutus kohdistuu kokonaisvaltaisesti kaikkiin ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien kehityksen osa-alueisiin ja sisältää esimerkiksi emotionaalisen ja tieteellisen ulottuvuuden. Näin sivistys vahvistaa demokratiaa, ohjaa yksilöitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja valmistaa heitä tuleviin haasteisiin, joita ratkotaan valtiotasolla mutta koetaan yksilötasolla. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi digitalisaatio, demokratia ja talous, kestävyys, ratkaisut ympäristöongelmiin sekä tasavertainen pääsy koulutukseen.

Sivistys tarjoaa aiempaa kokonaisvaltaisemman ja vähemmän välineellisen lähestymistavan aikuiskasvatukseen ja koulutukseen. Se mahdollistaa yksilöille aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden demokratiaan. Laaja-alaisemmin koulutetuilla kansalaisilla on paremmat välineet oman todellisuutensa arvioimiseksi, jolloin he osaavat ajaa omia ja toisten asioita aiempaa kyvykkäämmin.

Hankekonsortio on innoissaan siitä, mitä uutta projekti ja julkaisusarja voi tuoda aikuiskoulutussektorille. Covid -19 kriisi on vaikuttanut suuresti hankkeen ensimmäiseen vuoteen. Meillä on tiedossamme vaikeudet, joita aikuiskoulutussektori on kohdannut. Hanke pyrkiikin ajamaan ratkaisukeskeistä pandemian käsittelyä, taistelemaan koulutuksen epätasa-arvoisuutta vastaan ja tukemaan osallistavampaa lähestymistapaa aikuisten oppimiseen.

Lisätietoja projektisivulta: Sivistysajattelun vahvistaminen eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa – Bildung (2020–2023)

 

Jaa artikkeli
Back to top