Skip to Content
Ajankohtaista

Suomessa on kehitetty globaalisti ainutlaatuinen etäkoulumalli poikkeuksellisissa olosuhteissa eläville lapsille

Julkaistu:

Kvs-säätiö on luonut etäopetuksen toimintamallin haavoittuvassa asemassa oleville lapsille. Se on sovellettavissa eri ikäisten opetukseen. Mallin pedagogisesta kehittämisestä vastaa säätiön Etäkoulu Kulkuri.

Etäopetuksen mallia voidaan käyttää tilanteissa, joissa lapset elävät kriisin keskellä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Se tukee kotimaahan paluuta ja integroitumista länsimaiseen yhteiskuntaan ja sen perustaan.

Kehittämistyö vastaa YK:n lasten oikeuksien tavoitteisiin, joiden mukaisesti lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua, ja valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

Oppimisen iloa olosuhteista riippumatta

Etäopetuksen mallissa lapsille tarjotaan opetusta ja pedagogisia tehtäviä WhatsApp-sovelluksen kautta. Malli on joustava ja sovellettavissa aikuisten ja lasten opetukseen. Lapset ja aikuiset voivat oppia yhdessä tai erikseen.

Tavoitteena on tuoda lasten ja nuorten arkeen rutiinia ja virikkeitä sekä mahdollisuuksia oppimisen ja oivaltamisen iloon olosuhteista riippumatta. Lisäksi tavoitteena on tukea ja edistää lasten ja nuorten paluuta tai kotoutumista Suomeen.

Mallia on pilotoitu vuosina 2020–2021 ja sen kautta lapsille on opetettu suomen ja englannin kieltä, matematiikka, historiaa sekä ympäristö- ja yhteiskuntaoppia.

Taustalla vankka kokemus etäopetuksesta

Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita. Pedagoginen ja digitaalinen osaaminen on maassa huippuluokkaa.

Mallin pedagogisesta kehittämisestä vastaavalla Etäkoulu Kulkurilla on Suomessa laajin kokemus perusopetusikäisten etäopetuksesta ja verkkopedagogiikasta.

Jo 45 vuotta toiminut Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu, jossa lapsi oppii suomen kieltä ja suomeksi – tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita. Kulkurin yhteydessä toimiva Nomadskolan tarjoaa opetusta ruotsiksi.

Etäkoulu Kulkurissa opiskelee vuosittain yli 400 oppilasta kaikkialla maailmassa. Canvas-ympäristössä toimivassa verkkokoulussa on 80 verkkokurssia ja 35 tuntiopettajaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 050 47 69 977.

Jaa artikkeli
Back to top