Skip to Content
Ajankohtaista

Syrjäytymisvaarassa olevia houkutellaan aikuiskoulutuksen pariin

Julkaistu:

Kasvava epätasa-arvo, korkea työttömyys, etnisiin vähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja riittämättömät perustaidot ovat yhteisiä haasteita useille EU-maille. Moniin näihin ongelmiin voidaan löytää ratkaisu lisäämällä ihmisten mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen.

ImplOED – Implementing Outreach, Empowerment and Diversity -hanke pyrkii helpottamaan pakolaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien osallistumista aikuiskoulutukseen. Hanke perehdyttää eurooppalaiset aikuiskouluttajat siihen, miten syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät saadaan houkuteltua aikuisoppilaitoksiin. Se myös lisää poliittisten päätöksentekijöiden tietoisuutta siitä, miten eritaustaisia aikuisia houkutellaan osallistumaan koulutukseen.

– Aikuiskoulutus voi olla väylä elinikäiseen oppimiseen ja ehkäistä syrjäytymistä. Tämä edellyttää aikuiskouluttajilta ja poliitikoilta toimia, jotka takaavat kaikille avoimet mahdollisuudet koulutukseen, hankkeen koordinaattori Francesca Operti Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:sta sanoo.

Hanke vie käytäntöön sitä edeltäneen OED-verkoston suositukset. Palkittu verkosto loi ohjeet siitä, miten osallistaa heikossa asemassa olevia aikuisia koulutuksen pariin.

Käytännön työtä tehdään eri puolella Eurooppaa vuoden 2017 aikana. Mukana olevat hankekumppanit järjestävät kansallisia tapahtumia, joissa tavataan poliitikkoja ja aikuisoppilaitosten edustajia.

– Tulemme osoittamaan päätöksentekijöille ja aikuiskouluttajille, kuinka tärkeää on, että eritaustaiset oppijat saadaan mukaan aikuiskoulutukseen, ja myös sen, miten se tehdään, Francesca Operti summaa.

Kansanvalistusseura järjestää aiheesta työpajoja suomalaispoliitikoille ja aikuiskouluttajille vuoden 2017 alussa. Vuosi huipentuu syksyllä järjestettävää kansainväliseen konferenssiin. Lisäksi Kansanvalistusseura vastaa hankkeen tiedotuksesta.

ImplOED – Implementing Outreach, Empowerment and Diversity on Euroopan komission rahoittama kolmevuotinen (2016–2018)  hanke. Hanketta koordinoi Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA.

Lue lisää:

Lisätiedot:

Jaa artikkeli
Back to top