Skip to Content
Ajankohtaista

”Tavoitteena on saada ihmiset löytämään uusia harrastuksia”

Julkaistu:

Pandemia vähensi osallistumista esimerkiksi harrastustoimintaan, tämä näkyi myös kansalaisopistoissa. Toukokuussa 2022 käynnistyneessä yhteishankkeessa kuusi opistoa eri puolilta Suomea pyrkii tavoittamaan ja innostamaan uusia asiakkaita kansalaisopistotoimintaan.

– Jokainen opisto on valinnut omat kohderyhmänsä, joita haluaa lähteä tavoittelemaan, kertoo Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeen viestintäkoordinaattori Joanna Hamberg. – Hankkeessa tavoitteena on myös saada ihmiset löytämään uusia harrastuksia.

Etelä-Helsingin kansalaisopistossa haluttaisiin mukaan toimintaan enemmän miehiä ja nuoria poikia. Tosin Joanna Hambergin mukaan miehet ovat aliedustettuina kaikissa kuudessa opistossa, jotka ovat hankkeessa mukana:

– Se on aika yhteneväistä, vaikka opistot sijaitsevat Helsingistä aina Ouluun asti.

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeessa tulee näkyviin opistojen sisältötarjonnan monipuolisuus: esiin halutaan nostaa työskentelyä kestävän kehityksen tavoitteiden eteen sekä opistojen osaamisperusteisia kursseja eli kursseja, joista voi saada opintopisteitä.

Asiakasraati pilotoitavana

Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta asiakaspalautteen kerääminen on erittäin tärkeää.

– On tosi mielenkiintoista lähteä työskentelemään asiakkaiden kanssa, kysyä ihan konkreettisia toiveita kursseista ja kerätä ajatuksia ja palautteita toiminnasta.

Palautetta kerätään hankkeessa asiakasraatien kautta. Ensimmäinen asiakasraatikierros toteutettiin haastattelukyselyillä Etkon yhteistyökumppanin Norssin tiloissa. Haastatteluissa kysyttiin kurssiosallistujien näkemyksiä kestävän kehityksen tavoitteista, ja miten ne voisivat näkyä Etkon toiminnassa entistä paremmin. Lisäksi kyseltiin toiveita viestinnästä ja sen kehittämisestä.

Joanna Hambergin mukaan kyselyillä saatiin tavoitettua laajasti kurssiosallistujia, ja palautteesta tuli ideoita tulevaisuutta varten:

– Jo seuraavana syksynä toivottavasti nähdään asiakkaiden toivomia uusia kurssisisältöjä täydentämässä kurssivalikoimaa.

Asiakasraatitoiminta on osa hankkeessa mukana olevien opistojen tekemää pilotointia:

– Hankkeessa mukana olevat opistot ovat jakaneet asiakasraadin tuloksia keskenään. Tavoitteena on koostaa asiakasraatimalli, jota muutkin kansalaisopistot voivat hyödyntää asiakaspalautteen keräämisessä. Kerromme kokemuksiamme asiakkaiden kanssa toteutettavasta kehittämistyöstä, ja millaisia muotoja sille on löydetty tässä hankkeessa.

Yhteistyötä Humakin kanssa

– Humakin [Humanistinen Ammattikorkeakoulu] kulttuurituotannon opiskelijat lähestyivät meitä tämän hankkeen puitteissa. Heillä oli opinnoissaan toteutettavana kehittämistehtävä, ja he etsivät siihen yhteistyökumppania. Lähdettiin innolla mukaan! sanoo Joanna Hamberg.

– Kehittämistehtävän aihe löytyi yllättävän läheltä. Lähdettiin selvittämään, kuinka kansalaisopistosta saadaan vetovoimaisia korkeakouluopiskelijoille, kulttuurituotannon opiskelija Jenna Romppanen kertoo.

Kehittämistehtävä sisälsi kyselytutkimuksen, jonka opiskelijat tekivät ammattikorkeakoulussa toisille opiskelijoille. Lisäksi opiskelijat haastattelivat koulun lehtoreita.

– Yhteistyömme opetti paljon kehittämistyön tekemisestä. Erityisen mielenkiintoista oli kerätä tietoa ja muodostaa kehittämisehdotuksia osaamisperusteisten kurssien uudenlaisista mahdollisuuksista! Jenna Romppanen sanoo.

– Kehittämistehtävän aihe oli todella mielenkiintoinen etenkin näin opiskelijan näkökulmasta, opin ainakin itse henkilökohtaisesti hyvin paljon uutta kansalaisopistojen toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista omalla opintopolulla, kommentoi kulttuurituotannon opiskelija Jonna Mikkola.

– Saimme erityisesti hyvää näkökulmaa siihen, miten pystytään opintopistekursseja, osaamisperusteisia kursseja kehittämään, ja mikä on nykytilanne niiden suhteen, kuvaa Joanna Hamberg yhteistyön tuloksia.

Humakin blogissa on helmikuussa luvassa juttu Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeesta. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Teksti: Kristiina Andreasson

 

Lisätietoja

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin

Jaa artikkeli
Back to top