Skip to Content
Ajankohtaista

Tieteen yleistajuistaminen auttaa myös tutkijoita kehittämään ajatteluaan

Julkaistu:

Terveyteen liittyvät kysymykset vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään ja herättävät voimakkaita tunteita.

Kun ihmiset hakevat terveystietoa monenlaisista lähteistä, myös virheelliset, tieteeseen perustumattomat terveysväitteet leviävät helposti. Erityisesti koronapandemian aikana erilaiset salaliittoteoriat, rokotevastaisuus ja lääketieteen ammattilaisten kyseenalaistaminen ovat nousseet näkyvästi pintaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kvs-säätiöllä on vankka historia tutkitun tiedon puolustajana. Virheellisiä uskomuksia voidaan taklata tekemällä tieteestä entistä läpinäkyvämpää ja avaamalla sen merkitystä esimerkiksi terveystietoa hakeville ihmisille.

Myös tutkijoiden aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on avainroolissa.

Kuluneen talven aikana Kvs on toiminut yhteistyökumppanina Suomen Lääketieteen säätiölle, joka halusi tarjota apurahansaajilleen koulutusta yleistajuisesta ja vaikuttavasta tiedeviestinnästä.

”Tämä aika peräänkuuluttaa vastavoimia niille, jotka vähättelevät tai jopa kieltävät tutkitun tiedon merkityksen. Tutkittu tieto on kriittisen tärkeää demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekijöille ja kansalaisille. Olemme jo pitkään edistäneet eri tieteenaloilla ja kansalaisten keskuudessa medialukutaitoa. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät projektit ja koulutukset ovat luontevia tapoja tehdä tätä työtä”, säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi toteaa.

Tutkijan viestintätaidoilla on yhä suurempi merkitys

Terveysviestintää tutkijoille -koulutuksissa käsiteltiin esimerkiksi median toimintaperiaatteita ja uutiskriteerejä, tieteen erilaisia yleisöjä, yleistajuisen kirjoittamisen tekniikoita sekä sosiaalisen median roolia tiedeviestinnän alustana.

Yksi kouluttajista oli lääketieteen professori Juhani Knuuti, joka kertoi omasta aktiivisesta osallistumisestaan sosiaalisen median terveyskeskusteluihin.

”Sosiaalisen median aikakaudella myös tutkimustiedon viestinnästä on tullut entistä vuorovaikutteisempaa ja tutkijan viestintätaidoilla on yhä suurempi merkitys. Mikäli tutkijat eivät itse ole aktiivisia ja tuo esiin tutkittua tietoa, kokemusasiantuntijat valtaavat kentän”, Knuuti perustelee työn tärkeyttä.

Verkossa toteutettu koulutuskokonaisuus toi yhteen uransa eri vaiheissa olevia lääketieteen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

”Tutkijan ammattitaitoon kuuluu mielestäni taito kertoa tutkimuksestaan niin, että viesti aukeaa muillekin kuin oman kapean alan osaajille. Tietoa tarvitsevat esimerkiksi muiden alojen kollegat, hoitajat, potilaat ja päättäjät. Itse huomaan pääseväni vielä syvemmälle oman tutkimuksen perusasioihin, kun avaan tekemääni työtä laajemmalle yleisölle”, sanoo koulutuksiin osallistunut erikoislääkäri Heidi Kangasniemi.

“Niin kutsutuille maallikoille viestintä pakottaa kiteyttämään omat tutkimustulokset, joka kehittää omaa ajattelua. Lisäksi nautin dialogista, joka myös antaa uusia näkökulmia ja tuo kenties oivalluksia, joita voi jatkokehittää omassa tutkimustyössään”, lisää toinen koulutettava, lääketieteen tohtori Sanna Iivanainen.

Blogisarja avaa tutkimustyön arkea

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin, joita myönnetään tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville. Tavoitteena on puolustaa lääketieteellistä tutkimusta suomalaisten terveyden ja terveydenhuollon perustana.

“Haluamme edistää lääketieteen tutkimuksen asemaa myös tuomalla tutkijoiden työtä esiin suurelle yleisölle. Parasta on tietenkin, jos voimme rohkaista tutkijoita itse kertomaan työstään ja sen merkityksestä “, säätiön asiamies Jouni Lounasmaa iloitsee.

Terveysviestintää tutkijoille -koulutettavat myös kirjoittivat omasta työstään yleistajuisia blogitekstejä tekstieditoinnin ammattilaisten tukemana. Suomen Lääketieteen säätiö julkaisee nämä blogitekstit Tutkimuksesta selkeästi -sarjana, joka avaa uusia näkökulmia lääketieteellisen tutkimuksen merkitykseen ja tutkimustyön arkeen.

Tutkimuksesta selkeästi -blogisarja on osa Tutkitun tiedon teemavuotta. Tutkitun tiedon teemavuosi tekee tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää kokoamalla yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen keskeisestä roolista nyky-yhteiskunnassa.

Jaa artikkeli
Back to top