Skip to Content

Kauppatieteet on tieteenalana todella laaja ja kytkeytyy monella tavalla arkiseen elämään, Kuvitus: Nelli Ahosola

Ajankohtaista

Uusi kirjoituskilpailu innostaa tieteentekijöitä yleistajuistamaan työtään

Julkaistu:

Kauppatieteet on tieteenalana todella laaja ja kytkeytyy monella tavalla arkiseen elämään, Kuvitus: Nelli Ahosola

Kvs-säätiö on mukana toteuttamassa uudenlaista, tiedettä yleistajuistavaa kirjoituskilpailua.

Kauppatieteellinen yhdistys järjestää kilpailun, jonka toivoo innostavan kauppatieteellisen tutkimuksen tekijöitä kertomaan suurelle yleisölle ymmärrettävästi omasta työstään ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Alan tutkimusta ja opetusta edistävä Kauppatieteellinen yhdistys toteuttaa Kauppatiedettä kiinnostavasti -kilpailun osana 90-vuotisjuhlavuottaan.

Kvs toimii kilpailussa kumppanina ja tarjoaa kilpailijoille tukea yleistajuiseen kirjoittamiseen ja tekstinhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoituskilpailun idea syntyi Kvs:n Medialukutaitoa taloudesta -hankkeesta. Siinä koulutettiin kauppatieteilijöitä yleistajuistamaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja lisättiin moniäänistä keskustelua talouteen liittyvistä kysymyksistä.

Tieteestä kirjoittamista suomeksi tai ruotsiksi

Kirjoituskilpailu on avoin kaikille kauppatieteellistä väitös- tai post doc -tutkimusta tekeville.

”Tämä aihe on yhdistyksemme juuri ja olemassaolon lähtökohta. Kauppatieteet kytkeytyy monella tavalla arkiseen elämään, ja haluamme avata ymmärtämystä siitä laajasti”, sanoo Kauppatieteellisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Lasse Mitronen.

Mitrosen mukaan kilpailulla halutaan myös kannustaa tutkijoita kirjoittamaan suomeksi tai ruotsiksi. Kauppatieteissä – kuten monella muullakin tieteenalalla – kirjoitetaan akateemisia julkaisuja lähinnä englanniksi.

Yleistajuistaminen on taitolaji

Kilpailun parhaat kirjoitukset palkitaan rahallisesti. Ne myös julkaistaan Kauppatieteellisen yhdistyksen sivuilla ja erikseen valittavan mediakumppanin julkaisussa.

Tekstien arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, rajata tarkastelu onnistuneesti sekä käyttää suomen tai ruotsin kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi korostaa, että tieteen yleistajuistaminen on taitolaji.

”Kilpailu innostaa tieteentekijöitä pohtimaan omaa työtään ja sen ydintä: mitä oikeastaan tutkitaan, miksi ja mitä merkitystä tutkimuksella on.”

Lisää ymmärrystä tärkeistä kysymyksistä

Tuomi lisää, että kauppatieteet on tutkimusalueena valtavan laaja ja moninainen. Juuri tästä syystä kilpailua tarvitaan, hän toteaa.

Muun muassa kysymykset vastuullisesta liiketoiminnasta ja kiertotaloudesta sekä hyvästä työelämästä ja johtamisesta ovat kauppatieteiden tutkimuskohteita, jotka puhuttavat nyt paljon.

”Kauppatieteellisellä tutkimuksella saamme lisää tietoa vaikkapa siitä, millaisilla markkinoinnin keinoilla meihin vaikutetaan. Myös tietojemme käyttöön ja maksuliikenteen turvallisuuteen liittyvät asiat ovat nyt kauppatieteissä hyvin pinnalla”, Mitronen lisää.

Kauppatiedettä kiinnostavasti -kilpailuun voi osallistua 28.2.2022 asti. Tutustu kilpailun tarkempiin sääntöihin ja ohjeisiin Kauppatieteellisen yhdistyksen sivuilla.

Jaa artikkeli
Back to top