Skip to Content
Ajankohtaista

Verkkokurssi sitoutti ja loi yhteisön

Julkaistu:

Sitoutunut ja yhteisöllinen opiskelu on mahdollista myös verkossa, osoittaa kansainvälinen AE-PRO-hanke. Hankkeen maksuttomille verkkokursseille osallistui kahden vuoden aikana lähes 600 aikuiskoulutuksen ammattilaista ympäri Eurooppaa.

– Yhteinen kiinnostus aiheeseen ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus houkuttelivat opiskelijoita vertaisoppimaan, uskoo hanketta koordinoivan Euroopan aikuiskoulutusjärjestön (EAEA) pääsihteeri Gina Ebner.

Koulutus onnistui sitouttamaan monet opiskelijat jopa kahdeksi vuodeksi, mikä ei ole verkko-opiskelussa itsestään selvää. Kurssit aktivoivat opiskelijoitaan kokemustenvaihtoon myös vapaa-ajalla.

– Tavoittelimme kursseilla samanlaista yhteisöllisyyden kokemusta kuin kasvokkaisessa lähiopetuksessa parhaimmillaan syntyy. Yllätyimme kuitenkin siitä, miten aktiivisesti osallistujat pitivät yhteyttä myös kurssien ulkopuolella ja miten he ovat pitäneet yhteyttä kurssien jälkeen, Gina Ebner toteaa.

Hankkeessa tuotettiin kaksi kurssikokonaisuutta aikuiskoulutuksen ammattilaisille. Ensimmäinen kurssi käsitteli aikuiskoulutuksen käytäntöjä ja vaikuttamistoimintaa Euroopassa. Toinen, tänä vuonna järjestetty kurssi pureutui siihen, miten aikuiskoulutuksella voidaan ratkaista pakolaiskysymyksen tai ilmastonmuutoksen kaltaisia isoja eurooppalaisia haasteita.

Auralan kansalaisopistosta eläkkeelle jäänyt rehtori Juhani Pörtfors osallistui molemmille kursseille. Tietoa kertyi erityisesti eurooppalaisista aikuiskoulutuskäytännöistä.

– Kiinnostavinta oli vertailla eri maiden aikuiskoulutusta. Suomellakin voisi olla opittavaa siinä, miten vaikkapa maahanmuuttajien koulutus on järjestetty eri maissa, Pörtfors sanoo.

Koulutuksen tuotoksena kootaan työkalupakki onnistuneen verkkokurssin suunnitteluun. Joulukuussa julkaistava, kaikille avoin opas kokoaa kursseilta saadut hyvät neuvot ja sitä voi hyödyntää verkkokurssien suunnittelussa.

The European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) -hankkeen (2014–2016) tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuksen ammattilaisten kansainvälistä osaamista. Hanke toteutti vuosina 2015–2016 kaksi kansainvälistä täydennyskoulutuskurssia aikuiskoulutuksen ammattilaisille. Hanketta koordinoi EAEA, ja Kansanvalistusseura vastaa hankkeen viestinnästä. Hanketta rahoittaa Euroopan komissio.

Lue lisää:

Lisätiedot: EAEA-tiedottaja Helka Repo, 040 511 2475, helka.repo@kvs.fi

Jaa artikkeli
Back to top