Skip to Content
Projekti

Aikuisten digiperustaitojen vahvistaminen ja kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttaneiden kielenopetus (2023–2025)

Toteutusaika: 2023–2025

Hankkeen taustatiedot

Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien käyttö on oleellinen osa opinnoissa tai työssä suoriutumista sekä mielekästä arkea. Puutteet digitaidoissa vaikeuttavat työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä. Kvs-säätiön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä aikuisten perustaitojen vahvistamiseen keskittyvässä hankkeessa jatketaan digiperustaitojen opetuksen kehittämistyötä.

Kvs-säätiön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä aikuisten perustaitojen vahvistamiseen keskittyvässä hankkeessa jatketaan digiperustaitojen opetuksen kehittämistyötä.

Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien käyttö on oleellinen osa opinnoissa tai työssä suoriutumista sekä mielekästä arkea. Puutteet digitaidoissa vaikeuttavat työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä.

Suomessa arvioidaan olevan jopa miljoona ihmistä, joilla ei ole tarvittavia digitietoja ja -taitoja itsenäiseen asiointiin verkossa. Nopean kehityksen myötä taitoja on myös päivitettävä säännöllisesti. Opiskelun ja työelämän siirtymävaiheissa tai niiden ulkopuolella olevilla ei useinkaan ole tarjolla riittäviä mahdollisuuksia osaamisensa päivittämiseen, ja he ovat vaarassa jäädä syrjään taitojen kehittämisestä.

Kohderyhmä

Hankkeessa koulutetaan työelämän ulkopuolella olevia tai muutoin haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa toteutetaan 20 kappaletta digiperustaitoja kehittävää pienryhmäkoulutusta.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita (asiakashankinnassa) ovat Helsingin työllisyyspalvelut sekä pk-seudun työllisyyspalveluiden tarjoajat, Työväen Sivistysliitto sekä koulutuksenjärjestäjät kuten Omnia.

Hankkeessa koulutetaan myös ylikotoaikaisten kielenoppijoiden ryhmä. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien kielitaitoa ja kielenoppimista. Kielenoppijoille järjestetään myös digiperustaitojen opetusta, sillä digitaalisten laitteiden käyttö kytkeytyy kielen oppimiseen ja digitaalisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Tuemme osallistujien perustaitojen kehitystä kokonaisvaltaisesti ja annamme ohjausta omalla uralla etenemiseen.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Koulutuksessa vahvistetaan oppijoiden motivaatiota oppia ja käyttää kieltä sekä uusia digitaitojaan arjessa, työnhaussa ja työssä. Tavoitteena on myös tunnistaa ja tunnustaa osallistujien osaamista, jotta he voivat edetä polulla kohti ammatillista koulutusta tai työelämää.

Koulutus tapahtuu pienryhmäopetuksena, digiopettajan tukena toimii erityisopettaja. Kurssilla toimitaan oppijalähtöisesti ja tarjotaan tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta jatkopolkujen kannalta olennaisten perustaitojen vahvistamiseen.

Digiperustaitojen opettamisessa keskitymme suomalaisessa työelämässä, koulutuksessa ja arjessa yleisimmin tarvittaviin taitoihin kuten:

  • Tiedon etsiminen digitaalisissa ympäristöissä
  • Erilaisia tiedonlähteitä hakeminen ja tunnistaminen (teksti, kuva, video)
  • Omien laitteiden suojaaminen ja erilaiset laitteiden käytön turvallisuuteen liittyvät kysymykset
  • Yleisimpien toimistosovelluksien käytön harjoittelu
  • Arjessa tarvittavien digitaalisten sovelluksien käytön ja vahvan tunnistautumisen menetelmien harjoittelu

Käytämme koulutusmenetelmänä työikäisten perustaito-opetukseen kehitettyä Kaikkien-mallia.

Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa digitaalisia osaamismerkkejä. Niillä voi osoittaa osaamistaan työelämässä ja oppilaitoksissa. Kurssista voi saada opintopistemerkinnän Koski-palveluun (2 opintopistettä).

 

Artikkelit ja tiedotteet

Ei rohkeutta ilman iloa (EPALE-blogi 13.3.2024)

 

Yhteystiedot

Seija Purhonen Projektipäällikkö, oppimisen ohjauksen asiantuntija | Project Manager, Specialist on Learning Guidance +358 40 940 2849 seija.purhonen@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Aikuisten digiperustaitojen vahvistaminen ja kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttaneiden kielenopetus (2023-2024)

Koordinaattori:
Kvs-säätiö

Rahoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö 129 303 €

Back to top